دفاتر فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران پلمب شد

تهران - ایرنا - تمامی دفاتر فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران كه از سال 59 در دانشكده پزشكی این دانشگاه دایر بوده، امروز 25 اسفندماه 97 توسط دانشگاه پلمب شد.

به گزارش ایرنا به نقل از جهاد دانشگاهی علوم پزشكی تهران؛ این دفاتر همزمان با تاسیس جهاد دانشگاهی در سال 1359 آغاز به كار كرده است و در حوزه های فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، مراكز خدمات تخصصی درمانی و اشتغال فعالیت می كند ، دفاتر عمده فعالیت و امكانات خود را در اختیار دانشجویان به ویژه دانشجویان دانشكده پزشكی تهران این دانشگاه قرار داده است كه دانشگاه، در صدد اشغال این دفاتر از ابتدای سال 97 بوده است.
با وجود اینكه این دفاتر در اختیار كانون های دانشجویی حتی كانون های دانشگاه بوده و دانشجویان برای فعالیت های فرهنگی و دانشجویی خود استفاده می كردند، امروز توسط دانشگاه علوم پزشكی پلمب شد.
در ادامه آمده است : جهاد دانشگاهی به عنوان نهادی انقلابی و بازوی اجرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره نگران فضاهای فرهنگی دانشگاه ها و كمرنگ شدن ارزش های اسلامی و انقلابی بوده است حال باید دید دلیل پلمپ این دفاتر چیست و آیا مسئولی در دانشگاه علوم پزشكی تهران حاضر به پاسخگویی به این اقدام می شود یا خیر؟
**9491**1601**

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش