روابط عمومي ها عملكرد دولت را براي مردم تببين كنند

ساري - ايرنا - استاندار مازندران گفت : روابط عمومي دستگاههاي دولتي عملكرد و دستاوردهاي دولت را براي مردم تشريح و تبيين كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، احمد حسين زادگان روز يكشنبه در نشست شوراي اطلاع رساني كه با اعطاي احكام اعضاي هيات رييسه شوراي روابط عمومي استان همراه بود ، افزود : بيان عملكرد دولت از سوي دستگاههاي اجرايي مي تواند اميد و نشاط را جامعه تزريق كند و اين اخبار اميدبخش بايد در صدر برنامه هاي روابط عمومي ها قرار گيرد.
رئيس شوراي اطلاع رساني استان مازندران برخي هجمه ها به دولت به خصوص از سوي برخي تريبون داران را ناشي از عدم اطلاع از عملكرد دانست و توضيح داد : اطلاع رساني عملكرد دولت مي تواند تا حد زيادي اين تريبون ها را نيز براي بيان عملكرد دولت ترغيب كند.
وي تاكيد كرد : اگر شوراي روابط عمومي بتواند اخبار درست را به اين تريبون ها برسانند ، قطعا از اين تريبون ها نيز اخبار اميد بخش در اختيار مردم قرار مي گيرد.
** استقبال از انتقاد
نماينده عالي دولت در مازندران گفت: ما از انتقاد سازنده عملكرد دولت استقبال مي كنيم ولي در شرايط فعلي به نظر مي رسد جامعه نيازمند اخبار اميدبخش است.
حسين زادگان اضافه كرد : به هرحال به دليل برخي مشكلات موجود در كشور ، آستانه تحمل مردم تا حد زيادي كاهش يافته و در چنين شرايطي همه ما وظيفه داريم تا اخبار اميد بخش را به جامعه تزريق كنيم.
وي گفت : شوراي اطلاع رساني بايد در اين برهه زماني با سياست گذاري و برنامه ريزي اخبار اميدآفرين را بيان كنند و در اختيار مردم قرار دهند.
حسين زادگان افزود : شوراي اطلاع رساني استان بايد در اين حوزه فعال تر شوند و با برگزاري آموزش براي روابط عمومي ها كاركردشان را در حوزه اطلاع رساني افزايش دهند.
استاندار مازندران موفق شدن شوراي اطلاع رساني را مرهون به كارگيري توان نيروهاي متخصص در اين حوزه دانست.
در اين نشست اعضاي هيات مديره شوراي روابط عمومي هاي استان احكام خود را از استاندار دريافت كردند.
6982/1654

سرخط اخبار استان‌ها