یارانه مطبوعات روزهای آینده پرداخت می‌شود

تهران - ایرنا - مدیركل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ارسال مرحله پنجم یارانه نشریات برای تامین اعتبار، از پرداخت ١٠ میلیارد تومان تا روزهای آینده خبر داد.

سید محمد رضا دربندی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: طی سال جاری با همكاری سازمان برنامه و بودجه و معاونت اداری مالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حدود ٦٠ میلیارد تومان از بودجه مصوب برای پرداخت یارانه رسانه‌ها جذب شد.
وی اظهار داشت: بودجه تخصیص داده شده توسط وزارتخانه پس از محاسبه به حساب صاحب امتیاز رسانه‌ها و مطبوعات كشور واریز شد.

** چهار نوبت پرداخت یارانه به پایگاه های خبری
مدیركل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به پرداخت یارانه پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌های غیردولتی در چهار نوبت، گفت: مشاركت در طرح‌ رتبه‌بندی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری، فعالیت در یك زمینه تخصصی و فعالیت در استان‌های محروم و مناطق مرزی كشور، از جمله معیارهای اصلی برای محاسبه یارانه رسانه‌های برخط بوده است.

** پرداخت پنج نوبت یارانه نشریات محلی
دربندی همچنین از محاسبه و پرداخت پنج نوبت یارانه به روزنامه‌های محلی، استانی، منطقه‌ای و سراسری در سال ٩٧ خبر داد و گفت: فهرست تمام یارانه‌های واریزشده روی وبگاه معاونت مطبوعاتی منتشرشده است.
مدیركل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشریح نحوه پرداخت یارانه ها، درباره معیار تعیین میزان یارانه‌های پرداختی هم توضیح داد و گفت: تعداد شماره‌های منتشره از نشریاتی كه اعلام وصول آنها تاییدشده، تعداد صفحات منتشر شده (منهای صفحاتی آگهی) و نیز قطع نشریه، سه‌شاخص اصلی در محاسبه میزان یارانه‌های پرداختی به نشریات و روزنامه‌ها بوده است.

** استان های كم برخوردار و توزیع یارانه حمایتی
مدیركل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد یارانه‌ حمایتی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری خاطرنشان كرد: مشاركت پایگاه‌های خبری در طرح رتبه‌بندی، تولید محتوای تخصصی و اختصاصی (سایت‌هایی كه بیش از 80درصد مطالب خود را در یك حوزه تخصصی و اختصاصی منتشر می‌كنند) و پایگاه‌های خبری فعال در استان‌های كم برخوردار، مشمول حمایت یارانه‌ای شده‌اند.
دربندی تاكید كرد: برای حمایت از بخش خصوصی در مطبوعات، یارانه اعطایی به روزنامه‌ها، نشریات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری، تنها شامل رسانه‌های خصوصی می‌شود.
وی با اشاره به پرداخت یارانه نشریات، توضیح داد: آنچه روزنامه‌ها به عنوان یارانه دریافت كرده و می كنند در واقع محاسبه یارانه شش‌ماهه دوم آنها است.
مدیركل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد جداول ارقام دریافتی روزنامه‌ها به تفكیك «علی‌الحساب مرحله اول» و «علی‌الحساب مرحله دوم» و مابه التفاوت شش ماهه در سایت معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی https://press.farhang.gov.ir قابل مشاهده است.

** محاسبه یارانه سال آینده براساس شاخص های كیفی
وی از استفاده شاخص‌های كیفی در محاسبه یارانه در دستور كار سال آینده خبر داد و افزود: سابقه انتشار، محتوای تولیدی، میزان تأثیرگذاری و ضریب نفوذ نشریات، از جمله شاخص‌هایی است كه تأثیر بیشتری در محاسبه یارانه برای سال ٩٨ خواهند داشت.

** توزیع 15هزارتن كاغذ در میان نشریات سال 97
مدیركل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موضوع اقدامات كمیته ساماندهی و توزیع كاغذ مطبوعات و نشریات اشاره كرد و گفت: برای حمایت از مطبوعات، طی سال 97، ١٥هزار تن كاغذ براساس میزان مصرف هر نشریه، با نظارت این اداره‌كل توزیع شده است.
دربندی یادآورشد: از مجموع میزان كاغذ توزیع شده در كشور، 90 درصد به نشریات غیردولتی تخصیص یافته است.

** یارانه و رسانه
به گزارش ایرنا، یارانه به رسانه‌ها، نشریات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری كه در طرح رتبه‌بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شركت كرده باشند، همچنین پایگاه‌های خبری تخصصی و پایگاه های خبری استانی كه همه دربخش خصوصی فعالیت می‌كنند تعلق می‌گیرد. هیچ رسانه دولتی یا رسانه‌ای كه از بودجه عمومی و بیت‌المال استفاده می كند، مشمول دریافت یارانه نمی‌شود.
همچنین برای شفاف سازی افكار عمومی و به ویژه اهالی رسانه ،تمام پرداختی ها و فعالیت ها و امور انجام شده از طریق سایت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سایت و سامانه جامع رسانه های كشور اطلاع رسانی شده است.
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینكه در سال گذشته میزان یارانه پرداختی به مطبوعات 800 میلیارد ریال بود، گفت: امسال این میزان از ابتدای سال جاری تا یكی دوماه گذشته 250 میلیارد ریال بوده است.
عضو كابینه دولت دوازدهم تاكید كرد: یارانه های امسال در شش ماهه دوم با نگاه حمایتی و تغییر ایجاد شده توزیع می شود.
فراهنگ ** 1355 **9157