ساختمان درمانگاه خاتم الانبياء گلپايگان افتتاح شد

اصفهان- ايرنا- ساختمان بخش هاي چشم پزشكي، فيزيوتراپي و آزمايشگاه درمانگاه خيريه خاتم الانبياء گلپايگان در مراسمي به بهره برداري رسيد.

به گزارش خبرنگار ايرنا، مديرعامل درمانگاه خيريه خاتم الانبياء روز شنبه در اين مراسم گفت: براي احداث اين ساختمان به وسعت750 مترمربع در طبقه پايين اين مركز، حدود يك ميليارد تومان و براي تجهيز آزمايشگاه و ديگر بخش هاي آن تاكنون يك ميليارد و400ميليون تومان با كمك خيران هزينه شده است.
مسعود صدرايي افزود: اين درمانگاه اكنون با10 پزشك عمومي، هفت دندانپزشك و دو ماما و بخش هاي تزريقات، پانسمان، نوار قلب و بستري موقت و يك دستگاه آمبولانس، با تعرفه درمانگاه خيريه از ساعت 8 صبح تا ساعت 24 به مردم خدمت رساني مي كند.
مصطفي توكلي عضو هيات مديره درمانگاه خيريه خاتم الانبياء گلپايگان نيز گفت: روزانه حدود 400 نفر از خدمات متعدد اين مركز استفاده مي كنند.
وي اضافه كرد: اين درمانگاه از بدو تاسيس تاكنون همواره با كمك نقدي، تجهيزاتي، اهدا زمين و خانه از سوي خيران به خدمت رساني خود به مردم ادامه داده است.
درمانگاه خاتم خيريه خاتم الانبياي گلپايگان در سال 1369 با كمك خيران افتتاح شد و اكنون در بلوار سلمان فارسي اين شهر به مردم خدمت رساني مي كند.
شهرستان گلپايگان در 180 كيلومتري غرب اصفهان قرار دارد.
ت/6027/7138