نوآوري، تضميني براي رونق بازار صنايع دستي- الناز ملكي*

سمنان - ايرنا - رونق فروش صنايع دستي به عنوان صنعتي ارزان قيمت اما با ارزش افزوده بالا و موثر در اشتغالزايي نيازمند تامين بازار فروش در سايه توجه به نوآوري و خلاقيت در توليد است.

صنايع دستي از جمله صنايعي محسوب مي شود كه نقش موثري در اشتغالزايي، بهبود معيشت و درآمدزايي دارد و بهره وري از اين صنعت نيازمند تامين بازار فروش است اما تامين بازار فروش مستلزم توجه به سليقه و نياز مخاطبان است.
نوآوري و توليد متناسب با نياز جامعه در زمينه صنايع دستي و خلق آثار هنري فاخر در سايه تلفيق تجربه و علم محقق مي شود و ضرورت دارد براي تحقق اين راهبرد دانش آموختگان رشته هاي هنر با هنرمندان سنتي در هم افزايي و همكاري بيشتري باشند.
توانمندي ها و ظرفيت هاي استان سمنان و ساير نقاط كشور در زمينه صنايع دستي بسيار بالاست اما چشم دوختن به كمك دولت و متكي به خود نبودن، ابتكار عمل و رونق را از اين صنعتگران گرفته است و اكنون حل مشكلات بيمه اي، معافيت پرداخت ماليات در بخش صنايع دستي به منظور تعديل قيمت محصولات صنايع دستي از راهكارهاي رونق اين صنعت است.
صنايع دستي از معدود صنايعي محسوب مي شود كه تحريم ها بر آن بي اثر است و در شرايط تحريم به خوبي مي تواند در گردش مالي و رونق اقتصادي نقش ايفا كند چرا كه در توليد صنايع دستي همه چيز بسته به ابتكار صنعتگر است و به شرط اين كه دچار آفت واسطه و دلال نشود، هيچ بن بستي در اين مسير وجود ندارد اما اكنون جايگاه صنايع دستي در كشور مطلوب نيست و براي رونق و استفاده از ارزش افزوده اين صنعت بايد تدابير هوشمندانه انديشيده شود.
با وجود مشكلات اقتصادي و ارزي در نيمه نخست امسال صادرات صنايع دستي كشور در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 9.5 درصد افزايش يافت كه اين آمار گواه بر بي تاثير بودن تحريم در اين حوزه است.
وجه تمايز صنايع دستي كشور با ديگر كشورهاي جهان تنوع در صنايع دستي است به طوري كه كشور چين با جمعيت بيش از يك ميليارد نفر چنين تنوعي ندارد اما اكنون برخي رشته هاي صنايع دستي دچار گرد فراموشي شده كه ضرورت دارد براي رونق صنايع دستي و جلوگيري از منسوخ شدن آن تصميم هاي راهبردي اتخاذ شود.
در استان سمنان 52 رشته فعال صنايع دستي وجود دارد كه حدود پنج هزار هنرمند صنايع دستي در اين 52 رشته فعاليت دارند.
شاخه هايي مانند سفال و سراميك، انواع بافته ها و ساخت ساز، صنايع چوب، كارگاه هاي تراش سنگ به واسطه معادن فيروزه موجود در اين استان رونق بيشتري دارد و رشته هايي مانند چاقوسازي، قفل سازي، گره چيني، ارسي سازي، شيشه گري فوتي، رفوگري، چهل تكه دوزي، پلاس بافي، طراحي سنتي، حجاري، سنگ تراشي سنتي و كلاه نمدي از رشته هاي منسوخ شده و 18 رشته نيز در خطر فراموشي قرار دارد.
چاپ قلم كار استان سمنان به دليل ثبات رنگ و امتياز وجود آب چشمه علي دامغان، سرآمدتر از اين رشته هنري در اصفهان است.
در شرايطي كه به ايام تعطيلات نوروز نزديك مي شويم مسافرهاي عبوري از جاده هاي استان، ظرفيتي مناسب براي فروش صنايع دستي و به دنبال آن رونق اقتصادي و گردش سرمايه است و توجه به كيفيت، كاربردي كردن توليد متناسب با شرايط زندگي امروز راهكار جلب نظر مشتريان و رونق بازار فروش است.
البته بايد اين را در نظر گرفت كه بازار فروش نيازمند مكان است و با توجه به اين كه بيش از 20 ميليون زائر در ايام نوروز از راه هاي استان سمنان عبور مي كنند ضرورت دارد ايجاد چندين نمايشگاه دائمي با شكل و نماي يكسان در مسير رفت و برگشت از ايوانكي گرمسار نخستين حوزه استحفاظي تا مياندشت ميامي به عنوان انتهاي حوزه استحفاظي استان سمنان در مسير زائران امام رضا(ع) به منظور تامين بازار فروش صنايع دستي در دستور كار قرار بگيرد.
از ديگر مكان هايي كه ظرفيت مناسب براي تامين بازار فروش به شمار مي رود ايستگاه هاي ناوگان عمومي مانند پايانه هاي مسافربري و ايستگاه راه آهن است كه اكنون با توجه به حجم بالاي مسافران عبوري از استان اين ظرفيت مغفول مانده و در ايستگاه راه آهن سمنان مكاني براي فروش صنايع دستي وجود ندارد.
** خبرنگار ايرنا