انتقاد روسیه از كشورهایی كه خواستارقانونی شدن گل وحشیش هستند

مسكو - ایرنا - وزیر امور خارجه روسیه در نشست وزیران كمیسیون ویژه سازمان ملل درباره مواد مخدر با اعلام مخالفت كشورش با آزاد شدن كانابیس ها (مشتق های شاهدانه شامل گل، ماریجوانا و حشیش) و انتقاد از كشورهای پیشنهاد دهنده این طرح، آن را راهی به سوی جهنم مواد مخدر خواند.

به گزارش ایرنا به نقل از وزارت امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف روز جمعه در شصت و دومین نشست وزیران كمیسیون ویژه سازمان ملل درباره مواد مخدر با بیان اینكه نمی توان به تنهایی از عهده مقابله با چالش ها برآمد، گفت: برای مبارزه با مواد مخدر نیاز به گام های جمعی وجود دارد.
وی ادامه داد: آزاد كردن كانابیس ها (مشتق های شاهدانه شامل گل، ماریجوانا و حشیش) به بهانه استفاده از آن برای مصارف پزشكی یا بازپروری (معتادان به مواد مخدر) در برخی كشورها به شدت نگران كننده است و استناد به حقوق بشر در این عرصه قابل قبول نیست.
وزیر خارجه روسیه گفت: باید به مفاد سه كنوانسیون سازمان ملل كه سنگ بنای سیستم مبارزه با مواد مخدر است پایبند بود و مفاد این كنوانسیون ها را حفظ كرد.
لاوروف یادآوری كرد: كمیته بین المللی مبارزه با مواد مخدر كه سال گذشته پنجاهمین سال تاسیس خود را پشت سر گذاشت باید برای حفظ این كنوانسیون ها تلاش كند.
وی ادامه داد: فعالیت این كمیته شایسته ارزیابی عالی از سوی كمیسیون ویژه سازمان ملل درباره مواد مخدر است.
لاوروف با اشاره به سفر رئیس كمیته بین المللی مبارزه با مواد مخدر به روسیه خاطرنشان كرد كه مسكو به همكاری سازنده با این كمیته ادامه خواهد داد و تمام تعهدات حقوقی و بین المللی كه در مبارزه با مواد مخدر برعهده گرفته را اجرا می كند.
وی افزود: بر این باوریم كه فقط كشورهایی كه از مفاد و دستورالعمل های كنوانسیون های سازمان ملل در عرصه مبارزه با مواد مخدر پیروی می كنند اجازه دارند در فعالیت كمیسیون ویژه سازمان ملل درباره مواد مخدر شركت كنند.
لاوروف هشدار داد: رویكرد دیگر در این عرصه به وجهه این كمیسیون كه نهاد اصلی مبارزه با مواد مخدر در ساختار سازمان ملل است، ضربه وارد می كند.
اروپام*391*1346**