24 هزار حلقه چاه غيرمجاز آذربايجان غربي تعيين تكليف مي شود

اروميه - ايرنا - سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي گفت: در جلسه شوراي حفاظت از منابع آب استان برنامه اقدام مشترك دستگاه هاي اجرايي در خصوص مديريت منابع آب و برنامه هاي سازگار با شرايط كم آبي تصويب شد كه بر اساس آن 24 هزار حلقه چاه غيرمجاز استان تعيين تكليف مي شود.

«پيمان آرامون» شامگاه پنجشنبه در حاشيه جلسه شوراي حفاظت از منابع آب استان و در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا افزود: اين تعداد از چاه هاي غيرمجاز قبل از سال 1385 حفر شده و طبق اين مصوبه قانوني نسبت به ارايه پروانه براي آنها اقدام مي شود.
وي با بيان اينكه با صدور پروانه به اين چاه ها زمينه نظارت بر ميزان برداشت آب از آنها فراهم مي شود، اظهار داشت: در صورتي كه به هر دليل امكان صدور مجوز براي هر يك از اين چاه ها مقدور نگردد، آب در نظر گرفته شده براي آن با نظر شوراي حفاظت از منابع آب استان مي تواند به مصارف صنعتي يا آب شرب همان منطقه اختصاص يابد.
سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري آذربايجان غربي با اشاره به اينكه دولت به صورت جدي اقدامات احياي درياچه اروميه را پيگيري مي كند، ادامه داد: در سايه برنامه ريزي در مصرف آب سهم مصرف پايدار در بخش هاي صنعت و كشاورزي مدرن استان بايد افزايش يابد.
به گزارش ايرنا در اين جلسه مديرعامل شركت آب منطقه اي آذربايجان غربي كم آبي را پديده اي فراگير در كشور دانست و گفت: با مقايسه ميزان منابع آب استان در دهه هاي اخير، كاهش تدريجي منابع مشخص مي شود.
كيومرث دانشجو افزود: آذربايجان غربي با وجود منابع آبي زياد با بحران كم آبي روبرو است و اين بحران در خشكي درياچه اروميه نمود پيدا مي كند و اگر كنترل و نظارت بر منابع آبي صورت نگيرد، در آينده با چالشي جدي مواجه خواهيم شد.
وي خرد شدن و تفكيك اراضي كشاورزي را از عوامل اصلي افزايش حفر چاه هاي غيرمجاز دانست و گفت: با افزايش ساخت و ساز خانه باغ ها و احداث امكانات رفاهي نظير استخر، به تدريج زمين هاي كشاورزي به شهرك هاي مسكوني تبديل مي شود.
وي همچنين تجميع اراضي كشاورزي را ضروري دانست و گفت: تفكيك اراضي و افزايش ساخت و ساز امكان يكپارچگي اراضي را دشوار مي سازد.
به گزارش ايرنا همه كارشناسان داخلي و خارجي بر اين عقيده هستند كه مشاركت جوامع محلي در كنار اجراي طرح هاي مختلف، نقش مهمي در كاهش مصرف آب و احياي نگين آبي آذربايجان دارد.
بيست و چهارمين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب آذربايجان غربي بعد از ظهر امروز، پنجشنبه در سالن جلسات استانداري برگزار شد.
9939/3072