خالي شدن روستاها از سكنه، زنگ خطر است

شيراز - ايرنا- امام جمعه شيراز گفت: نزديك به دو هزار روستا در فارس خالي از سكنه شده يا در معرض خالي شدن از سكنه است و اين موضوع زنگ خطرهاي بسياري را به صدا در آورده است.

به گزارش ايرنا، آيت الله لطف الله دژكام، پنجشنبه در ديدار با معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري اضافه كرد: خالي شدن روستا ها از سكنه خصوصا در مسائل سياسي و اجتماعي حساس بسيار خطرناك است و مهاجرت بي ضابطه و تنها به دليل فقر سيلي از معضلات اجتماعي ، فرهنگي و سياسي را در شيراز ايجاد خواهد كرد.
وي ادامه داد: اگر بخواهيم به سمت مهاجرت معكوس (از شهر به روستا) حركت كنيم نيازمند برنامه ريزي، تلاش و كار زيادي خواهيم بود.
امام جمعه شيراز با بيان اين كه اگر براي خدمت رساني به مردم برنامه ريزي عملي وجود نداشته باشد دستيابي به نتايج ممكن نخواهد بود، اضافه كرد: با توجه به اين كه استان فارس استاني كشاورزي است شرايط ويژه اي نيز در محروميت زدايي دارد و بايد با حمايت هاي مستمري كه از سوي مركز صورت مي گيرد نسبت به جذب اعتبارات دولتي براي محروميت زدايي اقدام شود.
نماينده ولي فقيه در استان فارس اظهار داشت: بايد فرهنگ سازي شود كه ساكنان روستا افرادي مولد هستند و مي توانند با توليد محصولات كشاورزي و دامي نقش مهمي در توسعه اقتصاد كشور در حوزه زيرساخت ها داشته باشند تا از اين رو شاهد مهاجرت معكوس در استان باشيم.
آيت الله دژكام گفت: امكانات زيرساختي در تمام روستاهاي استان فارس فراهم شده است و تنها عدم فرهنگ سازي است كه دليلي براي مهاجرت افراد به شهرهاست از اين رو با برنامه ريزي و فرهنگ سازي مي توان زمينه را براي رشد روستاها فراهم كرد.
نماينده ولي فقيه در استان فارس عنوان كرد: تمام دستگاه هاي اجرايي دست اندركار در حوزه محروميت زدايي بايد با همكاري يكديگر نسبت به از بين بردن اين معضل اجتماعي اقدام كنند اگر دستگاهي در انجام امور محوله كوتاهي كند امكان دستيابي به اهداف و خدمت رساني به مناطق كمتر توسعه يافته از بين خواهد رفت.
ع.پ /1876