نيروگاه زباله سوز نوشهر لنگ 12 ميليارد تومان اعتبار است

نوشهر - ايرنا - شهردار نوشهر گفت كه اجراي كامل طرح ملي نيروگاه زباله سوز نوشهر به حدود 12 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد و در صورت تامين اين اعتبار سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، علي اماني عصر چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود كه تاكنون حدود 80 ميليارد تومان اعتبار از بودجه ملي دولت و از محل سفر رهبري براي ساخت اين نيروگاه هزينه شده است .
عمليات ساخت نيروگاه زباله سوز نوشهر در ارديبهشت ماه سال 90 در منطقه 'پلهم كتي ' اين شهرستان آغاز شد و طبق برنامه زمانبندي قراربود اين پروژه ظرف مدت يكسال به بهره برداري برسد كه چنين نشد.
اين نيروگاه قرار است علاوه بر امحاي روزانه 200 تن زباله حدود 2 مگاوات برق در روز توليد كند و طبق برنامه بايد زباله هاي مناطق كلاردشت ، مرزن آباد ، چالوس ، هچيرود و بخش ييلاقي و كوهستاني كجور نيز براي امحا بە اين منطقه انتقال داده شود.
شهردار نوشهر سرريز شيرابه ها ناشي از دفن سنتي زباله به داخل رودخانه منتهي به ماشلك را نگران كننده دانست و تاكيد كرد كه با پي گيري هاي به عمل آمده وعده داده اند كه اعتبار مورد نياز براي ساخت و بهره برداري نيروگاه پرداخت شود ضمن آنكه طرح هايي نيز براي زباله هاي دفن شده و نيز فاضلاب خانگي كه در پيرامون محل دفن زباله ريخته شده سال اينده در دست اجراست .
اماني همچنين گفت كه امسال براي نخستين بار با توجه به محدوديت هاي مالي شهرداري ها ، بودجه بيش از 37 ميليارد توماني شهرداري محقق شد و چنين تحولي در حقيقت مي تواند تا بخشي از زخم توسعه نيافتگي شهر را التيام ببخشد ضمن آنكه انگيزه مضاعفي براي افزايش بودجه سال آينده ايجاد نمايد .
وي توزيع عادلانه اعتبارات شهرداري و اجراي طرح هايي در بخش هاي مختلف از جمله پيشگيري از سيل ، ساماندهي آب هاي سطحي ، آزاد سازي حريم رودخانه ها و تخريب ساختمان ها در حاشيه آن ، تخريب ساختمان هاي فرسوده و تملك آن با هدف رفع گره كور ترافيكي را از جمله اقداماتي معرفي كرد كه در سال جاري در اين شهر رخ داده است .
** بازنگري طرح تفصيلي شهر نوشهر
رئيس شوراي شهر نوشهر نيز بازنگري در طرح تفصيلي اين شهر را بسيار ضروري دانست و گفت : مدت زمان اجراي اين طرح سال ها گذشته و نياز به بازنگري دارد .
محمد رضا محسني افزود :‌ مساحت محدوده طرح تفصيلي نوشهر حدود هزار و 300 هكتار است و امروز پاسخگوي نياز نبوده و ازطرفي هم با توجه به فرآيند اجراي طرح ملي آزاد راه تهران - شمال بايد براي بازنگري اين طرح اقدام كرد .
طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهري و نحوه استفاده از زمين­هاي شهري در سطح محلات مختف شهر، موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آن­ها وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور، ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري، اولويت­هاي مربوط به مناطق و بهسازي، نوسازي، توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت تمامي عوامل مختلف شهري در آن تعيين و نقشه­ ها و مشخصات مربوط به مالكيت بر اساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي­شود
** ساخت پارك آبي و شهربازي با همكاري بخش خصوصي در ساحل نوشهر
رئيس شوراي شهر نوشهر همچنين از ساخت پارك آبي و شهربازي در مجموعه گردشگري تفريحي و توريستي سيتراي قسمت ساحلي اين شهر خبرداد و گفت :‌ اگهي مناقصه براي اجراي اين طرح به پايان رسيده و در مرحله انتخاب پيمانكار است .
محسني ميزان اعتبار پيش بيني شده براي اجراي اين طرح را بيش از 12 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود : هم اكنون سرمايه گذار طبق نقشه طرح قصد دارد شهربازي ، پارك آبي و نيز حمام سنتي نيز در مساحتي حدود پنج هزار متر متعلق به شهرداري بسازد و سرمايه گذار بخش خصوصي قرار است حدود 10 سال در اين حوزه فعاليت داشته باشد.
وي همچنين از ساخت پارك بانوان در پيرامون فرودگاه نوشهر خبرداد و اعلام كرد اين طرح نيز در 9 ارديبهشت همزمان با روز شوراها به بهره برداري مي رسد.
شهرنوشهر با برخورداري از پنج كرسي شورا بيش از 48 هزار نفر جمعيت دارد .
7078 /1602/1654