اجراي سامانه هاي آبياري نوين مهمترين اولويت قزوين است

قزوين - ايرنا - مدير كل دفتر جذب و حمايت از سرمايه گذاري استانداري قزوين گفت:اجراي طرح سامانه هاي آبياري هاي نوين از مهمترين اولويت هاي استان است و بايد دستگاه هاي متولي در اين زمينه با جديت بيشتري اقدام كنند.

به گزارش ايرنا مرتضي عليخاني روز چهارشنبه در جلسه ستاد ساماندهي طرح هاي نوين آبياري استان قزوين كه در استانداري برگزار شد،افزود:امروزه ضرورت اجراي طرح هاي آبياري نوين براي همگان مشخص است و هيچ گونه كوتاهي در اين زمينه قابل پذيرش نخواهد بود.
وي افزود:تاكنون 45 هزار هكتار از اراضي و باغ هاي استان قزوين به سامانه آبياري نوين مجهز شده اند و با توجه به مستعد بود 200 هزار هكتار از مزارع و باغ هاي استان براي اجراي اين طرح بايد تلاش مضاعفي در اين زمينه صورت گيرد.
عليخاني گفت:سهم خودياري كشاورزان و باغداران بايد با ايجاد انگيزه هرچه زودتر پرداخت شود تا دولت بتواند در اسرع وقت اين طرح را به طور كامل اجرايي كند.
وي افزود: با توجه به بي ثباتي قيمت لوله و تجهيزات سامانه آبياري نوين،احتمال چند برابر شدن هزينه ها و نيمه تمام ماندن اين طرح ها دور از انتظار نيست.
اين مسئول خاطر نشان كرد:استان قزوين با توجه به ميزان اجرا و وسعت زمين هاي مستعد داراي رتبه مطلوبي در سطح كشور است ولي هيچ محدوديتي براي رسيدن به رتبه اول در اين زمينه وجود ندارد.
وي افزود:تلاش مضاعف مسئولان و هماهنگي بيشتر سيستم بانكي دو اولويت اصلي در اجراي اين طرح در بخش دولتي است كه در صورت عملياتي شدن، مشوق هاي خوبي را براي پرداخت خودياري توسط كشاورزان و باغداران به وجود مي آورد.
6104* 6101