2000 هكتار بیابانزدایی در خراسان رضوی انجام شد

سبزوار- ایرنا- مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی گفت: طرح بیابانزدایی امسال در سطح دو هزار هكتار از عرصه های طبیعی تحت تاثیر فرسایش بادی این استان اجرا شد.

علیرضا صحرایی روز چهارشنبه در جریان بازدید از طرحهای آبخیزداری شهرستان خوشاب در غرب خراسان رضوی با اجرای عملیات بیابانزدایی با مشاركت مردم و ساكنان محلی اشاره و بیان كرد: این مهم با نهالكاری گونه های مناسب صورت گرفت تا این مناطق به جنگلهای بیابانی تبدیل شوند.
وی افزود: جغرافیای خراسان رضوی 15 كانون فرسایش بادی دارد و بر این اساس یك میلیون و 576 هزار هكتار از عرصه هایی منابع طبیعی استان در معرض فرسایش بادی است.
مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی ادامه داد: امسال همچنین با جذب 300 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و منابع استانی 113 طرح‌ آبخیزداری در سطح استان اجرا شده است. طرحهای آبخیزداری راهكار مقابله با كم آبی می باشد كه با هدف مهار سیلابها و رسوب ناشی از آن، استحصال آب و تغذیه قناتها انجام می شود.
وی بر اهمیت مشاركت جوامع محلی در اجرای طرحهای آبخیزداری تاكید و بیان كرد: عملیات آبخیزداری سبب مهار روان آبها می شود و حجم آب قنات‌هایی كه در مجاورت این طرحها قرار دارند نیز افزایش می یابد.
صحرایی همچنین گفت: امسال با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی خراسان رضوی 800 هكتار از زمینهای ملی در سطح استان رفع تصرف شد.
هشت میلیون و 200 هزار هكتار از مجموع 11 میلیون و 300 هزار هكتار مساحت خراسان رضوی را عرصه منابع طبیعی و حوزه فعالیتی اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری این استان تشكیل می دهد.
8145/7495/1858