دستگاه 'پايشگر پتانسيل خاموش' در دانشگاه اروميه اختراع شد

اروميه - ايرنا - رييس دانشگاه اروميه با اشاره به اختراع «دستگاه پايشگر پتانسيل خاموش» در اين دانشگاه گفت: اين دستگاه براي حفاظت از خوردگي لوله هاي فولادي نفت و گاز بايك بيستم هزينه توليد خارجي ساخته شده است.

رحيم حب نقي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: وقتي لوله فولادي گاز بدون پوشش يا پوشش در خاك يا آب قرار مي گيرد، بر اثر يك سري واكنش هاي الكتروشيميايي خورده و براي جلوگيري از اين خوردگي لوله با تزريق جريان حفاظت مي شود.
وي اضافه كرد: در اثر تزريق جريان، لوله ها پلاريزه شده و پتانسيل (ولتاژ ) جديدي به خود مي گيرند كه طبق استاندارهاي بين المللي اين ولتاژ نبايد از يك عدد خاص خيلي كمتر يا بيشتر شود.
وي با بيان اينكه در دنيا روش هاي مختلفي براي اندازه گيري اين ولتاژ وجود دارد ولي متاسفانه در استاندارد گاز ايران فقط روش متوقف سازي جريان يا براي اندازه گيري پتانسيل خاموش لحظه اي پيشنهاد شده است، بيان كرد: اين روش اندازه گيري نه تنها به دليل تاثير جريان هاي AC القايي به خطوط لوله گاز خطرناك است بلكه چندان دقيق هم نيست.
رييس دانشگاه اروميه افزود: دستگاه اختراع شده در دانشگاه اروميه مقدار دقيق اين پتانسيل را بدون قطع كردن جريان الكتريكي حفاظتي در هر لحظه اندازه گيري مي كند.
حب نقي در رابطه با مزاياي اين دستگاه گفت: نمايش پتانسيل روشن در محل، نمايش پتانسيل عاري از افت ولتاژ در خاك، نمايش وضعيت خاك محل علمك از نظر رسوب گذاري يا حمله قليايي پوشش از طريق مقاومت متناوب Rs، نمايش سرعت خوردگي و قابليت مشخص كردن سطح حفاظت كاتدي از طريق اندازه گيري ميزان سرعت خوردگي در سال، مشخص كردن سطح حفاظت كاتدي تحت تاثير جريان متناوب از طريق نمايش نمودارهاي استاندارد و مشخص كردن ميزان احتمال خوردگي متناوب AC در مكان هاي مختلف از جمله ويژگي هاي 'دستگاه پايشگر پتانسيل خاموش' است.
به گزارش ايرنا، اين دستگاه توسط دكتر 'علي حسن زاده' دانشيار دانشكده شيمي دانشگاه اروميه اختراع شده است.
دانشگاه اروميه يكي از 81 دانشگاه جامع كشور محسوب مي شود و بيش از 13 هزار دانشجو در مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.
3214/2093

سرخط اخبار استان‌ها