وظيفه دانشگاه توليد ايده است نه كارآفريني

مشهد- ايرنا- رئيس گروه مطالعات و برنامه‌ ريزي فرهنگي اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد گفت: وظيفه اصلي دانشگاه ها كارآفريني نيست بلكه توليد ايده و انديشه است.

به گزارش ايرنا، رو ح الله اسلامي روز دوشنبه در نشست بررسي وضعيت دانشگاه هاي ايران بر اساس رساله 'جدال دانشكده ها' اثر ايمانوئل كانت افزود: اينكه از دانشگاه ها خواسته مي شود نسل سه و چهار شوند يك اشتباه بزرگ است و باعث دوري دانشگاه از وظيفه اصلي خود مي شود.
وي اظهار داشت: كانت سه نوع 'رشته - دانشكده' را به عنوان دانشكده هاي فرا دست شامل انواع رشته هاي پزشكي كه سلامت جامعه را تامين مي كند، الهيات كه وظيفه سعادت اخلاقي و فضيلت انساني را بر عهده دارد و رشته هاي حقوق و قانون گذاري كه شرايط زندگي و شهرنشيني انسان را برنامه ريزي مي كند برمي شمارد.
وي گفت: بر همين اساس رشته هاي ديگر فرو دست شمرده مي شود و براي حكومت ها ، رشته هاي فرا دست اهميت بيشتر دارد.
اسلامي با اشاره به نظر كانت افزود: هر جامعه اي نياز به رشته هاي فرا دست و فرو دست دارد تا در يك نزاع علمي مشروع كه بين آنها شكل مي گيرد توليد فكر و ايده شده تا جامعه انساني به سعادت دست يابد.
عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد اظهار داشت: جامعه به عنوان يك مطالبه گر وقتي متوجه مي شود كه حكومت از رشته هاي فرادست حمايت مي كند و بيشتر بودجه خود را صرف آن مي كند ، به سوي اين رشته ها گرايش پيدا كرده و رشته هاي ديگر متقاضي كمتر پيدا مي كند.
وي گفت: در ايران دانشگاهها به سوي درآمد زايي و خودكفا شدن سوق داده مي شوند و به رشته هاي فرا دست گرايش پيدا مي كنند كه نتيجه اين روش ايجاد يك منطق بازاري مبتني بر درآمد زايي است.
وي افزود: بر همين اساس دانشگاه هاي آزاد اسلامي، غير انتفاعي، پيام نور و مشابه آن ايجاد شده و در جذب دانشجو در رشته هاي تحصيلات تكميلي از همديگر سبقت مي گيرند كه اين حركت باعث شده تعادل بين سه ضلع جامعه، دانشگاه و حكومت از بين برود.
رئيس گروه مطالعات و برنامه‌ ريزي فرهنگي اجتماعي دانشگاه فردوسي مشهد ادامه داد: جذب دانشجويان رشته هاي فرو دست رو به كاهش گذاشته و شكل نزولي دارد و اين كاهش نشان مي دهد دانشجويان رشته هاي فرو دست احساس عدم حمايت از سوي حكومت مي كنند كه اين امر باعث نزاع نابرابر غير مشروع علمي شده است.
وي با اشاره به منابع سنتي و ادبيات كه به عنوان هويت كشور محسوب مي شود گفت: ديگر كسي سراغ اين منابع نمي رود و تحقيق و پژوهش جدي در رشته هاي آن انجام نمي گردد.
اسلامي با انتقاد از ايجاد دانشكده هاي بين الملل با هدف كسب منابع مالي افزود: افرادي شامل مديران، روسا، نمايندگان مجلس و وزرا به سوي اين دانشگاه ها رفته و با پرداخت هزينه مدرك علمي كسب مي كنند كه اين امر نشان از آن است كه دانشگاه ديگر نمي تواند وظيفه اصلي خود را به عنوان پرورش دهنده شهروند ايفا كند.
وي اظهار داشت: براي رفع اين نقيصه لازم است توجه بيشتري به رشته هاي فرو دست شود و با راه اندازي فضاهاي آزاد انديشي و كرسي هاي آزاد انديشي شكوفايي را به دانشگاه ها باز گرداند.
2030 / 6053

سرخط اخبار استان‌ها