نرخ رشد جمعيت در آذربايجان شرقي نگران كننده است

مراغه - ايرنا - مدير كل ثبت احوال آذربايجان شرقي با بيان اينكه نرخ رشد جمعيت در استان نگران كننده است گفت: در حال حاضر نرخ رشد 1.2 رصد بوده در صورتيكه نبايد از 2.2 درصد كمتر باشد و اين به معني پيرشدن جامعه است.

به گزارش ايرنا، احد جودي روز دوشنبه در جلسه شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي عجب شير اظهار داشت: ادامه اين روند موجب خواهد شد تا در 30 سال آتي به ‌جاي مدرسه، خانه سالمندان بسازيم.
وي با بيان اينكه 99.7 درصد وقايع حياتي استان در وقت قانوني ثبت مي شود، گفت: اين در حالي است كه ميانگين ثبت وقايع حياتي در كشور 98.7 درصد است.
جودي افزود: در 11ماه گذشته امسال 57 هزار و 119 تولد در استان ثبت شده و در مقابل 20 هزار و 750 نفر فوت شده اند.
وي نسبت ازدواج به طلاق در آذربايجان شرقي را 3.1 اعلام كرد و افزود: در اين مدت 27 هزار و 780ازدواج و هشت هزار و 888 طلاق در استان ثبت شده است.
وي گفت: سازمان ثبت احوال يك نهاد زيرساختي مهم و حاكميتي در صدور اسناد هويتي، توليد و نشر آمار جمعيتي و ثبت وقايع حياتي است و اين سازمان پويا بايد توليد آمار به هنگام را با قوت و حساسيت دنبال كند.
مديركل ثبت احوال آذربايجان شرقي بيان كرد: نگاه به ثبت احوال بايد از تك وظيفه اي و صدور سجلي تغيير يافته و با تقويت زيرساخت ها، جايگاه واقعي اين سازمان در برنامه ريزي و تصميم سازي احيا شود.
جودي تصريح كرد: در سند چشم انداز 20 ساله نظام، ثبت وقايع حياتي چهارگانه بايد به 100 درصد برسد و اسناد هويتي جعل ناپذير، ارائه خدمات الكترونيكي و مكانيزه شدن اسناد به طور كامل نهادينه و عملياتي شود.
وي همچنين با بيان اينكه 99.7 درصد وقايع حياتي عجب شير در وقت قانوني ثبت شده گفت: در 11 ماه گذشته امسال يك هزار و 171 نفر در شهرستان متولدو 349 فوت شده اند.
وي نسبت ازدواج به طلاق در اين شهرستان را 4.7 اعلام كرد و افزود: در اين مدت 502 ازدواج و 107 طلاق ثبت شده است.
فرماندار شهرستان عجب شير نيز در اين جلسه با اشاره به اجراي آئين نامه هاي قانون ثبت احوال كه ناظر به همكاري و نحوه استفاده از خدمات افراد ، سازمانها ، ارگان ها و نهادهاست، گفت: بايد از تمامي ظرفيت ها و امكانات در ارائه خدمات سجلّي و پوشش ثبت وقايع حياتي و جلوگيري از ديرثبتي و كم ثبتي استفاده كرد.
عادل اصغرپور افزود: لازم است ساز و كارها و شيوه هاي اجرايي مناسب تهيه و تدوين شود تا شاهد رويه هاي اجرايي متناسب و يكسان در ادارات ثبت احوال باشيم.
وي افزود: اسناد سجلي مهمترين سند هويتي يك فرد در هر جامعه است كه نقش اساسي در برنامه ريزي ها و هدف گذاري هاي خرد و كلان آن جامعه دارد به همين دليل اجراي دقيق و به موقع ثبت وقايع حياتي مي تواند در پردازش اطلاعات و آمار موثر و مفيد باشد.
جمعيت آذربايجان شرقي براساس سرشماري 1395، بيش از سه ميليون و 900 هزار نفر اعلام شد.
شهرستان عجب شير نيز با 71 هزار جمعيت در 98 كيلومتري جنوب غربي تبريز مركز اين استان واقع است.
3077/7485

سرخط اخبار استان‌ها