سرگرداني مردگان آمل در فقدان تفاهم ميان دو شهرداري

ساري-ايرنا- كمتر از 4 ماه از مهلت تفاهم نامه 2 شهرداري آمل و امامزاده عبدالله براي تعيين جاي جديد دفن متوفيان مانده و نه شهرداري آمل مكاني اختصاص داده و نه شهرداري امامزاده عبدالله خواهان تحمل شهرداري آمل در حوزه شهري خود است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، شهر امامزاده عبدالله يكي از 58 نقطه شهري استان مازندران و در بخش شهرستان آمل قرار گرفته است كه پس از اجراي طرح هادي شهري، در سال 1391 از منطقه شهري آمل خارج و به عنوان شهري مستقل شناخته شد.
به دليل مديريت شهرداري آمل در گذشته بر منطقه كنوني شهري امامزاده عبدالله، برخي از تاسيسات خدماتي شهرداري آمل پس از جداسازي شهري در منطقه امامزاده عبدالله قرار گرفت كه يكي از اين تاسيسات آرامستاني بود كه در قسمت شمالي بقعه مباركه امامزاده عبدالله قرار دارد.
مديريت اين آرامستان در گذشته با سازمان آرامستان شهر آمل بود تا اينكه تفكيك شهري مديريت اين مجموعه را با چالش روبرو ساخت و چندي پيش نيز چالش بر مديريت اين مجموعه 2 شهرداري را به رويارويي با يكديگر كشاند.
در سال 94 با بالا گرفتن جدال 2 شهرداري براي مدت كوتاهي شاهد ترافيك مردگاني بوديم كه جا براي دفع شدن نداشتند و برخي از مردم محل در اعتراض به مديريت شهرداري آمل در ورودي هاي آرامستان را با خاك و شن بستند.
اين غائله در همان سال با امضاي تفاهم نامه اي مابين 2 شهرداري ختم به خير شد، تا اينكه اخيرا شاهد رويارويي لفظي بين 2 شهرداري هستيم كه هر كدام ديگري را به نقض حريم و قانون شكني متهم مي كنند.
**شهرداري آمل به تعهدات خود عمل نمي كند
رئيس شوراي شهر امامزاده عبدالله با اشاره به وجود آرامستان امامزاده عبدالله در مركز اين شهر گفت: پس از شهر شدن امامزاده عبدالله در سال 91، همچنان استفاده از آرامستان اين شهر از سوي شهرداري آمل ادامه پيدا كرد.
مهدي اسكويي بروز مشكلات زيست محيطي و همچنين كمبود فضاي آرامستان حتي براي مردگان منطقه را از مسائل اصلي مناقشه درباره آرامستان اين شهرداري عنوان كرد و گفت: شهرداري آمل بايد مسائل خود را در حوزه شهري خود حل كند نه اينكه آنها را با دخل و تصرف به ديگر مناطق انتقال دهد.
وي اظهار داشت: براي حل مشكلات آرامستان شهرداري آمل و اعطاي مهلت براي ايجاد فضاي آرامستاني جديد ، شهرداري امامزاده عبدالله در سال94 تفاهم نامه اي با شهرداري آمل با حضور مسئولان استاني منعقد كرد.
به گفته او ، بر اساس اين تفاهم نامه شهرداري آمل مقيد شد كه طي چهار سال_( تا سال1398) مكان جديد براي آرامستان خود در محدوده شهري آمل تهيه كند و تا آن زمان مي تواند از آرامستان امامزاده عبدالله بهره برداري كند.
رئيس شوراي شهر امامزاده عبدالله افزود: اين بهره برداري مشروط است به اينكه شهرداري آمل متعهد مي شود در 2 سال نخست 20 درصد مبالغ دريافتي از اموات را به شهرداري امامزاده عبدالله بپردازد.
اسكويي همچنين ادامه داد : براي 2 سال بعدي يعني سال 97 و 98 نيز شهرداري آمل متعهد به پرداخت 40 درصد از هزينه دريافته به شهرداري فوق شد كه تا كنون پس از گذشت سه سال از زمان تفاهم نامه ، شهرداري آمل ريالي به شهرداري امامزاده عبدالله پرداخت نكرد.
وي با بيان اينكه بر اساس اطلاعات شهرداري آمل هنوز زميني براي آرامستان خود تهيه نكرده است ، تاكيد كرد: شهرداري آمل نه تنها براي تفاهم نامه في ما بين اعتباري قائل نيست ،بلكه هيچ شاني هم براي شهرداري امامزاده عبدالله قائل نيست و پاسخگوي هيچ دخل تصرفي تاكنون نبوده است.
** تمامي مشكلات زيست محيطي ارامستان امامزاده عبدالله برطرف شد
مدير عامل سازمان آرامستان شهر آمل اعلام كرد: سال گذشته شهرداري آمل ساختماني جديد همراه با سردخانه ، غسال خانه بهداشتي و تصفيه خانه اي مدرن در ارامستان امامزاده عبدالله احداث كرد كه تمامي مشكلات بهداشتي را حل و از نظر بهداشتي استاندارد و تاييد شده است.
بهزاد نعمتي گفت كه اين اقدامات بيش از 40 ميليارد ريال براي شهرداري امل هزينه در برداشته است كه در جهت جلوگيري از كوپكترين آلودگي براي مردم منطقه صورت گرفت.
او با قبول اينكه اكنون آرامستان امامزاده عبدالله در حوزه جغرافيايي اين شهر است، افزود: اما از گذشته دور آرامستان اين شهر در اختيار شهرداري آمل بوده و تمام اقدامات اين آرامستان با هزينه شهرداري آمل انجام شده است.
وي به تفاهم نامه في مابين شهرداري آمل و شهرداري امامزاده عبدالله نيز اشاره كرد و گفت: اين تفاهم نامه با وجود اينكه زير نظر فرمانداري امل امضا شده است، اما به تصويب شوراي شهر آمل نرسيد.
نعمتي درباره مكان يابي زمين براي احداث آرامستان شهر آمل گفت: اين اقدام با مشكل مواجه شد زيرا براي اختصاص زميني براي احداث آرامستان مقررات بهداشتي لازم است كه تاكنون نتوانستيم به چنين زميني برخورد كنيم.
**آرامستان امامزاده عبدالله زيان ده است
مدير عامل سازمان آرامستان شهر آمل گفت: بدون تعارف آرامستان امامزاده عبدالله و ديگر آرامستان ها زيانده هستند كه هزينه هاي آن از عهده شهرداري امامزاده عبدالله خارج است.
نعمتي افزود: با اين وجود شركت آرامستان هاي شهرداري آمل تمامي بدهي خود تا پايان سال 96 به شهرداري امامزاده عبدالله پرداخت كرده است و اكنون در حال محاسبه بدهي سال 97 خود است.
وي افزود: شهرداري آمل همكاري مناسبي با شهرداري امامزاده عبدالله داشته است و از اين رو از اين مجموعه مي خواهد كه منافع عمومي را در نظر بگيرد.
مدير عامل سازمان آرامستان شهر آمل نگاه منطقه اي را براي مردم مشكل زا عنوان كرد و گفت: با اين موضوع بايد با ديد كلان تر نگريست.
نعمتي تاكيد كرد: براي برطرف شدن مسائل في مابين 2 شهرداري، نقاط مشتركي وجود دارد و شهرداري امامزاده عبدالله مي تواند با پيشنهاد مناسب از اين مسئله گره گشايي كند.
9919/1899

سرخط اخبار استان‌ها