شرایط تامین اعتبارات یوزانس، ریفاینانس ابلاغ شد

تهران- ایرنا- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای شرایط تامین اعتبارات یوزانس و ریفاینانس و مدت ارائه اسناد حواله ارزی را به شبكه بانكی كشور اعلام كرد.

بر اساس اعلام روز دوشنبه بانك مركزی، تامین ارز اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت دار كه «اسناد حمل آنها قبل از تاریخ 31 فروردین 1397 معامله و ظهرنویسی» و «پروانه گمركی مطابق با ثبت‌سفارش و اسناد حمل مربوطه حاكی از ترخیص قطعی كالا قبل از تاریخ مزبور » ارائه شده باشد، در صورتی‌كه سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ 16 مرداد 97 باشد، به مبلغ ارزش كالای ترخیص شده (حسب پروانه گمركی مرتبط) و در صورت تایید دستگاه اجرایی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس این بانك امكانپذیر خواهد شد.
بر این اساس، بابت ماشین‌آلات وارداتی، انجام معامله و ظهرنویسی اسناد حمل و ترخیص كالا تا قبل از 16 مرداد 97 نیز قابل قبول است، مواردی كه در زمان گشایش اعتباراسنادی یا ثبت برات اسنادی مقرر شده، ارز مربوطه از سوی واردكننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص)تامین شود، مشمول این بخشنامه نمی شود.
بر اساس بند دیگری از این بخشنامه، تامین ارز بابت اعتبارات اسنادی گشایش یافته برای واردات ماشین‌ آلات و تجهیزات خطوط تولیدی (فقط برای استفاده در خطوط تولید و غیر قابل عرضه به صورت تجاری) كه قبل از تاریخ 16 مرداد 97 گشایش و كالای موردنظر تا پایان سال جاری از گمرك ترخیص می‌شود، نیز از محل ارزهای در دسترس این بانك و به شرط گرفتن تایید از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی مربوط به نرخ رسمی امكان‌پذیر خواهد شد.
همچنین مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی درج شده در بیستم مرداد 97 برای واحدهای تجاری به مدت 6 ماه و واحدهای تولیدی به 9 ماه از تاریخ صدور حواله ارزی افزایش می‌یابد.
همچنین مهلت ارائه پروانه گمركی ورود و ترخیص قطعی كالا بابت اعتبارات یا بروات اسنادی از تاریخ واریز‌‌‏ یا ظهرنویسی اسناد حمل (هركدام اول باشد) و بابت حواله های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز حداكثر به مدت سه ماه خواهد بود. طبق اعلام بانك مركزی، تمدید مهلت ارائه پروانه گمركی ورود و ترخیص قطعی كالا بر طبق بند 2‌‌‌‏-2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی در صورت ارائه قبض انبار و همچنین گرفتن تایید گمرك موردنظر مبنی بر احراز ورود كالا به گمرك توسط آن بانك، حداكثر به مدت سه ماه با رعایت سایر مقررات امكان پذیر است.
بانك مركزی با تاكید بر پیگیری ایفای تعهدات ارزی و اقدام در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی، اعلام كرد: مواردی ‌كه اسناد حمل حواله‌های ارزی پس از مهلت مقرر گفته شده در بالا وصول شود، پذیرش اسناد مربوطه وابسته به گرفتن تعهد از متقاضی مبنی بر پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مقرر از تاریخ تامین ارز تا زمان ارائه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب مربوطه نزد اداره معاملات ریالی این بانك منعی ندارد.
اقتصام**2025 **1559