استان قزوين رتبه سوم آزادي زندانيان را در كشور كسب كرد

قزوين - ايرنا - مديركل زندان هاي قزوين گفت: استان در شاخص بيشترين درصد آزادي به نسبت تعداد محكومان رتبه سوم كشوري را كسب كرده است.

محمد علي محمدي روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: تاكنون بر اساس عفو مقام معظم رهبري هزار و 150 زنداني از زندانهاي استان آزاد و 626 نفر نيز مشمول تخفيف و تقليل محكوميت شده اند.
وي اضافه كرد: در حال حاضر استان قزوين بعد از سمنان و خراسان شمالي در رتبه سوم شاخص آزادي زندانيان به نسبت محكومان قرار دارد.
اين مسئول با بيان اينكه جمعيت زنداني در قزوين 12 درصد كاهش داشته است، تاكيد كرد: سياست امور زندان هاي قزوين بر اساس تاكيد مقام معظم رهبري بر محور كاهش جمعيت كيفري و حبس زدايي متمركز شده است.
محمدي به سرانه فضاي زندانيان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر سرانه هر زنداني چهار و نيم متر است كه تصميم داريم با انتقال زندان به خارج از شهر اين فضا را افزايش داده و براي توسعه كالبدي زندان اقدام كنيم.
اين مسئول به كمك هاي شهرداري قزوين اشاره كرد و گفت: اين دستگاه با كمك 30 ميليارد ريالي براي بهسازي فضاي زندان بيشتري كمك را به زندان هاي استان قزوين داشته است.
9925* 6101