چراي دام در قروه چهار برابر ظرفيت مراتع آن است

سنندج - ايرنا - رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري قروه گفت: در حال حاضر چراي دام در مراتع اين شهرستان چهار برابر ظرفيت آن است كه بخشي از اين دام ها به صورت مهاجر از شهرها و استان هاي مجاور پرورش داده مي شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، بهزاد شريفي پور روز دوشنبه در جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي با انتقاد از چراي بي رويه دام ها در مراتع اظهار داشت: دام هاي مهاجر باعث شده اند تا ظرفيت چرا در اين مراتع، بيش از چهار برابر ظرفيت آن باشد.
وي تاكيد كرد: بهترين روش براي حفظ مراتع جلوگيري از ورود اين دام هاي مهاجر و جلوگيري از چراي بي رويه دام ها در مراتع است.
فرماندار قروه نيز در اين شورا با ابراز رضايت از فعاليت دستگاه هاي اجرايي در خصوص مقابله با تخلفات و تصرف اراضي ملي گفت: مماشات با متخلفان و متصرفان در حفاظت از اراضي قابل قبول نيست و دهياران طبق قانون در راستاي حفاظت و صيانت از اراضي ملي مكلف هستند.
موحد امان اللهي آموزش نكات و مفاد قانون در خصوص حفاظت از اراضي ملي را براي مسئولان و كارشناسان دستگاه هاي متولي ضروري دانست و يادآور شد: كارگاه آموزشي و توجيهي با حضور يكي از قضات دادگستري براي كارشناسان و مسئولان ادارت عضو شوراي حفاظت و همچنين بخشداران و دهياران برگزار شود.
رئيس اداره حفاظت از محيط زيست قروه هم به روند بررسي و پيگيري پرونده تخلفات در اين حوزه اشاره كرد و گفت: تاكنون 61 پرونده تخلفاتي تشكيل و به مراجع قضايي ارجاع داده شده است.
فرهاد سيف پناهي افزود: از اين تعداد براي هشت پرونده حكم صادر شده است كه حكم 6 پرونده به اجرا درآمده و يك باب خانه باغ هم قلع و قمع شد.
رئيس اداره منابع آب منطقه اي نيز از رفع تداخل نيم هكتار از اراضي اين شهرستان خبر داد و گفت: 40 مورد پرونده تخلف حفاري چاه غير مجاز به مراجع قضايي ارجاع داده شده است كه حكم 12 مورد به اجرا درآمده است.
عباد بشيري افزود: با دستور مقام قضايي 22 حلقه چاه غير مجاز و تعمير غير مجاز چاه شناسايي و پلمپ و در همين راستا سه دستگاه حفاري غير مجاز نيز توقيف شده است.
وي تعداد چاه هاي داراي مجوز را يك هزار و 790 حلقه عنوان كرد و افزود: 285 حلقه چاه غير مجاز كه قبل از سال 85حفاري شده اند در شهرستان وجود دارد كه منتظر تعيين تكليف آنها هستيم.
عبدالرضا ابراهيمي فرد رئيس اداره راه و شهرسازي قروه نيز در اين جلسه با اشاره به 35 مورد اقدام به تصرف در سطح شهرستان گفت: از اين تعداد 9 مورد با حكم قانوني، هفت مورد به صورت توافقي با مالك رفع تصرف شده و 19 پرونده نيز در دست بررسي مراجع قضايي است.
دادستان شهرستان قروه در اين جلسه گفت: اكيپ هاي مشترك كه براي بررسي مراجعه مي كنند نسبت به قوانين مربوطه آگاهي كامل و اِشرافيت داشته باشند.
جلال حاجي نصيري با بيان اينكه نمايندگان حقوقي ادارت متولي فعال تر عمل كرده و ارتباط با دستگاه قضايي را بيشتر كنند، يادآور شد: نمايندگان حقوقي بايد آگاهي قانوني داشته باشند تا بتوانند مدافع حقوق دستگاه متبوع خود باشند.
وي پيشنهاد داد كه ادارات در حوزه كاري خود فرصت ها، آسيب ها و تهديدات را بررسي و به دادستاني و ساير دستگاه هاي عضو شوراي حفاظت از اراضي ملي اعلام كنند كه تعامل و همفكري در اين خصوص بيشتر شود.
شهرستان قروه در 90 كيلومتري شرق سنندج مركز استان كردستان قرار دارد.
9937 / 3034

سرخط اخبار استان‌ها