خراسان شمالي 300 ميليارد ريال اعتبار آبخيزداري گرفت

بجنورد - ايرنا - معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار خراسان شمالي گفت: اعتبارات بخش آبخيزداري اين استان در سال جاري 300 ميليارد ريال تعيين شده است.

به گزارش ايرنا به نقل از اداره كل روابط عمومي استانداري در روز يكشنبه، مجيد پورعيسي در آيين آغاز بهره برداري از طرح ملي آبخيزداري مهنان بجنورد افزود: 200 ميليارد ريال از اين رقم از محل صندوق توسعه ملي و 100 ميليارد ريال از اعتبارات استاني منظور شده است.
وي افزود: از سال هاي گذشته تا ابتداي امسال از صندوق توسعه ملي مجموعا 100 ميليارد ريال به حوزه آبخيزداري استان تخصيص يافته بود و از منابع استاني نيز سالانه حدود 50 ميليارد ريال به اين حوزه اختصاص مي يابد.
وي اظهار داشت: بحث آبخيزداري و صيانت از انفال و منابع طبيعي، كاري بلندمدت است كه در سال هاي آينده متوجه اثرات مثبت آن خواهيم شد.
طرح ملي آبخيزداري حوضه مهنان، با نظارت اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بجنورد در پهنه پنج هزار و 204 هكتار از عرصه هاي اين شهرستان به اجرا درآمده است.
5132