بخش ويژه دانش آموزي به جشنواره پژوهش اضافه شد

تهران- ايرنا- سرپرست مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران گفت: براي نخستين بار بخش دانش آموزي با رويكرد محيط زيست به يازدهمين جشنواره 'پژوهش و نوآوري در مديريت شهري' اضافه شد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از مركز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران وابسته به شهرداري تهران، يازدهمين جشنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري با شعار «به سوي تهران 1400» خرداد سال آينده برگزار مي شود.
اين جشنواره در 9 محور تخصصي شامل زيرساخت هاي مديريتي و توسعه شهري، مالي و اقتصاد شهري، اجتماعي و فرهنگي، كاربست پروژه هاي پژوهشي، حمل و نقل و ترافيك، خدمات شهري و محيط زيست، فني و عمراني، معماري و شهرسازي، ايمني و بحران برگزار مي شود.
ميثم بصيرت با اعلام خبر افزوده شدن بخش دانش آموزي به اين جشنواره افزود: با وزارت آموزش و پرورش به منظور فرهنگ سازي در خصوص مبارزه با آلودگي هوا و جمع آوري پسماند در بين دانش آموزان هماهنگي هاي لازم صورت گرفته است و پيشنهاد شده تا فراخوان دراين موضوعات ميان دانش آموزان سراسر كشور اعلام شود.
وي با تأكيد بر توجه به بحث محيط زيست اظهارداشت: محيط زيست يكي از دغدغه هاي مهم در پژوهش هاي مركز مطالعات است كه به آن توجه ويژه اي شده است و به همين دليل با توجه به ضرورت ايجاد ظرفيت هاي توجه به محيط زيست شهري از سنين اوليه تحصيلي، براي اولين بار در جشنواره پژوهش و نوآوري در مديريت شهري يك بخش ويژه براي آن اختصاص يافته است.
خاطرنشان مي شود علاقه مندان به شركت در اين جشنواره مي توانند آثار خود را در قالب هاي مختلف كتاب، مقاله، پايان نامه و طرح پژوهشي تا نيمه فروردين 98 به دبيرخانه جشنواره ارسال و براي شركت در كارگاه ها و نشست هاي تخصصي تا نيمه ارديبهشت سال آينده اقدام كنند.
تهرام/9353//6139