محوطه تاریخی داورزن توسط باستانشناسان بررسی شد

مشهد- ایرنا- مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داورزن گفت: تیم مشترك باستانشناسی پیش از تاریخ شامل كارشناسانی از ایران و ایتالیا سه محوطه تاریخی باستانی را در این شهرستان بررسی كردند.

اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی روز یكشنبه به نقل از محمد عبدالله زاده ثانی گزارش داد: بررسی شناسایی پیش از تاریخ بخش مركزی شهرستان داورزن با حضور 'رافائل بیشونه' از ایتالیا و علی اكبر وحدتی از ایران و با هماهنگی پژوهشكده باستان شناسی كشور و اداره كل میراث فرهنگی خراسان رضوی انجام شد.
وی ادامه داد: رافائل بیشونه یكی از باستان شناسانی است كه دارای' نشان تعامل' فرهنگی با ایران است كه نشانی است كه به صورت مشترك از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان برنامه و بودجه به پاس تعامل، تفاهم و همكاری به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی كه در حفاظت از میراث فرهنگی كشور كوشا باشند به آنها اهدا می شود.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان داورزن گفت: یكی از این محوطه ها مربوط به دوره مس سنگی و عصر مفرغ است و از سایتهای مهم دوره BMAC به حساب می آید و آثار معماری در لایه سطحی و ظروف سنگی و همچنین سفالهای شاخص دوران مشهور به مروی - بلخی از مواد فرهنگی این سایت است.
مجموعهٔ باستان‌شناسی باختر- مرو كه به زبان انگلیسی Bactria–Margiana Archaeological Complex و به طور اختصار BMAC نامیده می شود عنوانی است كه به تمدن عصر برنز در آسیای میانه می‌دهند و پیشینهٔ آن به حدود ۲۲۰۰ تا ۱۷۰۰ پیش از میلاد می‌رسد و در حوزه‌های تركمنستان، شمال افغانستان و ایران، جنوب ازبكستان و غرب تاجیكستان قرار می گیرد و مركز آن در شمال آمودریا واقع ‌است.
عبد الله زاده افزود: در سال 91 محوطه های پیش از تاریخ شهرستانهای جوین، جغتای و سبزوار توسط این تیم بررسی شد كه متعلق به دوره BMAC برابر با عصر مفرغ است و بر اساس شواهد باستان شناسی در جنوب تركمنستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی نیز آثار متعلق به این دوره وجود دارد.
وی ادامه داد: مواد فرهنگی این محوطه پیش از تاریخ شهرستان داورزن با مواد فرهنگی در 'مندیگاك' افغانستان، شهر سوخته زابل و تپه حصار دامغان قابل مقایسه است و مهر مفرغی كه طی سالهای قبل در این محوطه شناسایی شده نشان از تعامل ارتباطی این منطقه با بین النهرین داشته است و همچنین بنا بر شواهد به دست آمده، تعامل ارتباطی این منطقه با ایران مركزی و حوزه شمال شرق قابل مطالعه و نیازمند كاوش باستان شناسی است.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان داورزن گفت: امید است با پیگیریهای آینده و اخذ مجوزهای لازم از پژوهشكده باستان شناسی بتوان با همكاری اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی كاوشهای باستان شناسی مشترك ایران با ایتالیا را شروع كرد.
عبدالله زاده افزود: دو باستان شناس ایتالیایی و ایرانی محوطه و سایت دوره 'BMAC' شهرستان داورزن را دارای اهمیت ویژه می دانند.
1922/7496