چهارمحال و بختیاری موفق به كسب رتبه برتر شاخصه های كشوری شد

شهركرد- ایرنا - استاندار چهارمحال و بختیاری از كسب رتبه های برتر در برخی از شاخصه های كشوری از سوی این استان خبر داد.

به گزارش ایرنا، اقبال عباسی روز یكشنبه با گزارشی درباره وضعیت جذب اعتبارات در سال 97براساس تفریغ 8 ماهه افزود : در این مدت 93 درصد اعتبارات هزینه ای ابلاغی ،83 درصد اعتبارات سرمایه ای ابلاغی استان، 75درصد اعتبارات هزینه ای استانی ، 67درصد درآمد عمومی استانی و 65درصد از اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای استان جذب شده است.
عباسی یادآور شد: چهارمحال و بختیاری در این بخش ها جزء استانهای برتر كشور در سال 97 محسوب می شود كه در این زمینه، كسب رتبه نخست بین استانداری های كشور در بخش صرفه جویی در هزینه ها و نظم و انضباط مالی از جمله این دستاوردهاست.
به گفته وی، كسب رتبه نخست بین استانها در جذب اعتبارات اختصاصی ، سرمایه ای و هزینه ای (اعتبارات ابلاغی) ، كسب رتبه دوم در بین استانها در جذب اعتبارات هزینه ای استانی، كسب رتبه دوم بین استانها در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،
كسب رتبه سوم بین استانها در تعداد اشتغال ایجاد شده از محل اعتبارات مشاغل خانگی از دیگر دستاوردهای یك سال اخیر استان بوده است.
وی افزود: كسب رتبه سوم در خصوص میزان تحقق درآمدهای عمومی استانی، كسب رتبه برتر در خصوص وصول و تایید گزارش بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی استان در سامانه سامد برای این استان بدست آمد.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت : از دیگر دستاوردهای این استان كسب رتبه برتر در بین استانها در خصوص شفاف سازی و ساماندهی اموال دولتی و اوراق بهادار دستگاه های اجرایی استان
است.
به گفته وی، كسب رتبه برتر در جذب 100درصدی اسناد خزانه اسلامی موضوع بند 'ز' و 'ه' تبصره 5 قانون بودجه سال 96 ، كسب رتبه برتر در زمینه امر به معروف و نهی از منكر برای این استان بدست آمد.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری دارای 10 شهرستان با جمعیتی افزون بر 947هزار نفر است.
2097