47 نماد نوروزي براي استقبال از بهار در اراك تدارك شد

اراك - ايرنا - سرپرست معاونت سيما و منظر شهرداري اراك گفت: 47 نماد نوروزي براي استقبال از بهار و ايام نوروز در كلانشهر اراك تدارك شده است.

«ايرج ابراهيمي» روز يكشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: 40 نماد با موضوعيت آيين هاي نوروزي است كه بخشي از آن ها از سال هاي قبل باقي مانده و به منظور صرفه جويي بهسازي شده است.
وي بيان كرد: هفت سفره هفت نيز در استقبال از بهار پيش بيني شده كه در مناطق مختلف شهر پهن مي شود.
سرپرست معاونت سيما و منظر شهرداري اراك ادامه داد: نمادهاي نوروزي اين كلانشهر بر اساس بودجه تدوين شده طراحي و هزينه شده است.
ابراهيمي تصريح كرد: افزايش روحيه نشاط در مردم در نمادهاي نوروزي اين شهر مورد توجه است و حركت كالسكه با اسب يكي از برنامه هاي پيش بيني شده در ايام نوروز 98 مي باشد.
وي گفت: نصب نمادهاي نوروزي و پهن كردن سفره هاي هفت سين از 25 اسفندماه جاري آغاز مي شود.
سرپرست معاونت سيما و منظر شهرداري اراك افزود: اجراي برنامه هاي شاد و مفرحي از سوي سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري اراك پيش بيني شده است كه مي تواند ايام و ساعات خوشي را براي مردم و مسافران نوروزي رقم زند.
كلانشهر اراك مركز استان مركزي است و در اين منطقه بيش از 620 هزار نفر جمعيت زندگي مي كند.
3005/6013/