كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد ظرفيتي كه بايد بيشتر بهره برد

اصفهان- ايرنا- كانون هاي مساجد داراي ظرفيت هاي فرهنگي و هنري كم نظير براي اجراي برنامه هاي استاني و ملي هستند كه از اين ظرفيت بايد با برنامه ريزي اصولي و حمايت هاي همه جانبه بيش از پيش بهره برد.

به گزارش ايرنا، مساجد در طول تاريخ همواره محل نيايش، خطابه و تجمع مؤمنان براي ابلاغ احكام، دستورها و آموزه هاي ديني و كاربرد آنها در زندگي روزمره بوده و همچنين به لحاظ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي نقش مهمي در همبستگي جهان اسلام ايفا كرده است.
شكل گيري مساجد و گسترش ساخت آنها در ايران همزمان با ورود اسلام بود كه پس از آن به عنوان يكي از نهادهاي تاثيرگذار در زندگي مردم مطرح شد چنانكه به عنوان كانون اساسي در شكل گيري نهضت هاي سياسي و اجتماعي ايرانيان در ادوار مختلف نقش بسيار مهمي ايفا كرد و تا به امروز علاوه بر كاركردهاي مذهبي به عنوان يكي از كانون هاي اصلاح و پرورش جوانان و مبارزه عليه استكبار جهاني مطرح است.
امروز جهان اسلام به شكل هاي مختلف با تهاجم فرهنگي روبرو است زيرا اين كار نياز به لشگركشي و نيروهاي نظامي ندارد و از نمونه هاي آن مي توان به ترويج افكار و انديشه‏ هاي غيراسلامي و حتي ضد اسلامي، تبليغ افكار التقاطي، تقدس زدايي و توهين به مقدسات، سست كردن پايه‏هاي اعتقادي جوانان نسبت به برخي از اصول و آرمان‏ها و... اشاره كرد.
همچمه هايي كه علاوه بر نسل جوان پايه هاي نهادهاي اساسي جوامع اسلامي همچون خانواده را نشانه رفته است.
از اين رو مساجد به عنوان يكي از پايگاه هاي مذهبي و تبليغاتي در مقابله با اين تهاجم فرهنگي نقش بارزي ايفا مي كنند، به همين سبب بايد اين كانون ها را با زندگي مردم به ويژه زندگي جوانان پيوند داد تا با ترويج فرهنگ استكبار ستيزي و تمسك به آموزه ها و داشته هاي ديني و اعتقادي جهان اسلام از خطري كه آن را تهديد مي كند در امان بماند كه اين مهم نيازمند آن است كه دانشمندان و روشنفكران جهان اسلام با عموميت دادن به عقلانيت به دنبال شناخت و ارايه ساختارهاي نوين تمدن اسلامي و تلاش در جهت مقبوليت عمومي آن باشند تا مساجد به عنوان يكي از اركان اصلي اين دين جايگاه خود را حفظ كند.
فعاليت نزديك به 25 هزار كانون هاي فرهنگي هنري در مساجد كشور فرصتي شده تا اينكه مساجد با زندگي نسل جوان و نوجوان پيوند برقرار كند و يكي از مراكز مورد توجه اين قشر باشد و در حالي كه اين قشر براي غني سازي اوقات فراغت خود از امكانات و برنامه هاي فرهنگي مساجد استفاده كنند.
در زمان حاضر جمعيت عضو كانون هاي فرهنگي هنري مساجد از مرز 2 ميليون نفر گذشت و بستري شده براي عرضه فعاليت هاي فرهنگي و هنري كه البته فعاليت هاي شاخص كانون ها در شبكه هاي اجتماعي و در مساجد با بهره برداران زيادي روبرو است.
ستاد ساماندهي كانون هاي مساجد استان اصفهان با ثبت و ساماندهي هزار و 900 باب كانون فرهنگي هنري در مساجد اين استان زمينه ساز عضويت 330 هزار نفر در اين مراكز شده است.
فعاليت هاي قرآني شامل آموزش، تفسير، تجويد و بيان داستان هاي اسلامي، فعاليت هاي كتابخواني در هزار و 400 مسجد، اجراي سرود و تئاتر، برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري، اجراي جشنواره هاي فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، ترويج فرهنگ و ارزش هاي ايراني اسلامي، ترويج سبك زندگي اسلامي، برگزاري اردو و طرح اوقات فراغت، گراميداشت مناسبت هاي مذهبي و ملي از جمله برنامه هاي اين مراكز است.

** جوانان و نوجوانان گروه هدف كانون هاي مساجد هستند
سرپرست ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان گفت: جوانان و نوجوانان گروه هدف اين مراكز هستند و متناسب با اين قشر برنامه هاي فرهنگي و هنري عرضه مي شود.
حجت الاسلام و المسلمين محمدرضا نيستاني روز شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: سياستگذاري فعاليت هاي كانون هاي مساجد متناسب با اين گروه سني است و بر اساس علاقه و نياز جامعه فعاليت هايي براي ان ها تعريف و اجرا مي شود.
وي بيان كرد: پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي، تحكيم بنيان خانواده، ترويج سبك زندگي ايراني و اسلامي و بسط و گسترش آموزه هاي ديني رويكرد فعاليت هاي اين مراكز است كه در اين راستا طرح سفيران اجتماعي مساجد اجرا مي شود.

**جذابيت در فعاليت كانون مساجد عامل رونق كانون هاست
هرچند مساجد به عنوان نهادهاي سنتي در جوامع اسلامي شناخته مي شوند اما ارايه كاركردهاي مثبت و متناسب با نياز روز مي تواند اين پايگاه را همسطح با رسانه هاي مدرن و چه بسا پيشروتر معرفي كند زيرا در اين مكان ها امكان ارتباط مستقيم و دريافت بازخوردهاي فوري و تاثيرهاي آن براي مخاطب وجود دارد از اين رو مي توانند به عنوان نقطه اتكا و مركز ثقل سازماندهي جوامع اسلامي و وحدت آنها به ايفاي نقش بپردازند و بنيان هاي اساسي يك تمدن نوين اسلامي را پايه ريزي كنند.
مشاور مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان بر اهميت فعاليت هاي جذاب كانون هاي فرهنگي مساجد تاكيد كرد.
حجت الاسلام نيستاني با اشاره به اينكه فعاليت هاي متنوع و جذاب فرهنگي مساجد عامل جذب افراد به اين مراكز ديني خواهد بود، تصريح كرد: جوانان خوش ذوق و با علاقه برنامه ريزي فرهنگي موثري براي مردم دارند كه آن دسته از كانون هاي داراي برنامه هاي خلاقانه اعضا بيشتري نسبت به ساير كانون ها دارند.
وي ادامه داد: كانون هاي داراي ظرفيت هاي فرهنگي و هنري جذاب قادر به اجراي طرح هاي ملي بوده اند و بايد اين دسته از كانون ها مورد حمايت خيرين و دستگاه هاي اداري قرار بگيرند.

وي ادامه داد: احيا كاركرد مساجد توسط جوانان و نوجوانان مسجدي رقم مي خورد و بايد بستر براي مشاركت بيشتر جوانان در مساجد فراهم شود كه اين موضوع به جذابي كار كانون هاي فرهنگي هنري متناسب با مساجد خواهد شد.

**كيفيت بخشي فعاليت هاي كانون هاي مساجد لازم است
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان گفت: افزايش كيفي كانون هاي مساجد بيش از افزايش كمي آن ها مورد توجه بايد قرار بگيرد تا اينكه كارآمدي فرهنگي وجود داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمين محمدعلي انصاري افزود: ارتقاي كيفي فعاليت هاي اين نهادهاي فرهنگي در مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن و جلوگيري از ناهنجاري ها مورد توجه است و تقويت اين مراكز به رشد شاخصه هاي فرهنگي وگسترش ارزش هاي اسلامي منجر مي شود.
وي با بيان اينكه هزينه در عرصه فرهنگي از جمله فعاليت هاي كانون هاي مساجد سرمايه گذاري براي نسل جوان و نوجوان جامعه است، تصريح كرد: خيرين براي فعاليت هاي فرهنگي مساجد مثل فعاليت هاي عمراني مشاركت كنند.
وي ادامه داد: بودجه هاي دولتي براي اين مراكز فرهنگي اندك است و بايد مردم مشاركت و همكاري بيشتري در اين دسته از فعاليت ها داشته باشند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان با اشاره به اينكه كانون هاي مساجد در سراسر استان و حتي مناطق محروم و روستايي فعاليت مي كنند، يادآورشد: تاسيس اين مراكز در همه مناطق باعث گسترش شاخص هاي فرهنگي و دسترسي آسان مردم به اين امكانات شده است.

**كانون هاي مساجد بازوي اجرايي شوراي فرهنگ عمومي هستند
امام جمعه نجف آباد با اشاره به فعاليت شوراي فرهنگ عمومي در شهرستان ها گفت: مصوبات و سياستگذاري هاي اين نهاد نيازمند مشاركت هاي دستگاه هاي اداري و نهادهاي مردمي براي اجراي اين تصميم سازي هاست كه كانون هاي مساجد بازوي توانمندي در اين عرصه هستند.
حجت الاسلام و المسلمين مصطفي حسناتي ادامه داد: با اعتماد به اين تشكل هاي مردمي بستر براي توسعه فرهنگي فراهم و زمينه جذب نسل جديد به مساجد و آشنايي آن ها با مفاهيم اسلامي فراهم مي شود.
وي با بيان اينكه كانون هاي مساجد دستاوردهاي زيادي دارند، تصريح كرد: تنوع فعاليت اين مراكز موجب جذب افراد به كانون هاي مساجد مي شود و با تقويت اين نهادهاي فرهنگي و ديني قادر به جذب كودكان، جوانان و نوجوانان به مساجد و فعاليت آن ها در زمينه هاي ديني، فرهنگي، هنري و اعتقادي خواهد بود.
امام جمعه نجف آباد با بيان اينكه متوليان مساجد بايد زمينه سازي براي حضور جوانان و نوجوانان را فراهم كنند، اظهارداشت: يكي از جلوه ها و بسترها براي جذب اين قشر به مسجد فعال سازي كانون هاي مساجد و حمايت از فعاليت هاي فرهنگي آن هاست.
وي ادامه داد: متوليان مسجد با تامين امكانات، حمايت و استقبال از حضور و فعاليت آن ها زمينه هاي لازم رابراي فعاليت در كانون هاي فرهنگي و هنري و مشاركت در برنامه هاي مساجد را فراهم سازند و نبايد بگويند مساجد نيازي به كانون ندارند.
حجت الاسلام حسناتي تلاش همگاني براي تقويت سنگر مسجد را ضروري دانست و خاطرنشان كرد: فعاليت هاي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد نيازمند حمايت مادي و معنوي است و بايد متوليان مساجد و خيرين از اين فعاليت ها ويژه حمايت كنند و با هزينه در اين مراكز و اين دسته از فعاليت ها در راستاي مبارزه با توطئه دشمنان عليه كشور اقدام كنند.
فعالان كانون هاي مساجد خواستار حمايت مسئولان از فعاليت هاي فرهنگي هستند
مديران مسئول، اعضاي و فعالان كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد خواستار حمايت مسئولان از اقدامات و فعاليت هاي آن ها هستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بودجه قابل توجهي را براي اين نهادها پيش بيني و در طول سال بر اساس طرح و برنامه اختصاص دهد.

با توجه به اينكه كانون هاي فرهنگي و هنري مردمي مديريت مي شود اختصاص اعتبارات دولتي به آن ها و جذب مشاركت مردمي موجب كيفيت بخشي خوب به برنامه و افزايش فعاليت ها مي شود و كيفيت و تنوع كار بيش از فعاليت دستگاه هاي اداري در اين حوزه خواهد بود.
فعالان اين عرصه فرهنگي و هنري بيش از بودجه اختصاصي دولت فعاليت و اقدام مناسب و مورد نياز حوزه فرهنگي را انجام مي دهند و اگر اين اعتبارات دولتي و حمايت هاي ويژه افزايش يابد، فعاليت آن ها نيز دوچندان خواهد شد.
اعتماد به اين نهادهاي فرهنگي و واگذاري برخي از فعاليت ها آن ها ثمره خوبي را براي كاهش دغدغه هاي اجتماعي و افزايش كيفيت در كار خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، كانون هاي فرهنگي هنري مساجد در 18 اسفند 1372 شمسي و طبق مصوبه 302 شوراي انقلاب اسلامي ايجاد شده و امسال بيست و ششمين سالگرد تاسيس آن است.
7131/6026/