10 پیشنهاد بسیج اساتید برای حل مسائل آموزش عالی

تهران - ایرنا - مسئول بسیج اساتید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گفت: بسیج اساتید این وزارتخانه با رویكرد حل المسائلی به 10 مسئله اصلی آموزش عالی نظیر آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی و ساماندهی آموزش عالی، ورود یافته است.

رشید جعفرپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه ایرنا، افزود: آموزش عالی یكی از مواردی است كه بسیج اساتید وزارت علوم به آن ورود كرد، در این زمینه رویكرد سیاستگذاری، نظارت و حكمرانی علمی دارد و بسیج اساتید با رویكرد حل المسائلی در حل مسائل اصلی آموزش عالی برای عملیاتی شدن سریع تر و با كیفیت تر حضور فعال دارد.
وی اظهار كرد: این ورود صرفاً نقادانه نیست. مسائل آموزش عالی شناسایی شده و در مورد آن اظهارنظر تخصصی مطرح و بسته سیاستی ارائه می شود.

**آیین نامه ارتقاء استادان
مسئول بسیج اساتید وزارت علوم با بیان اینكه به 10 مسئله اصلی آموزش عالی ورود یافته ایم درباره سه مسئله اصلی این حوزه، گفت: چالش های اصلی آموزش عالی در قالب یك لیست تهیه و در نهایت 10 مسئله كلان شناسایی شد. یكی از این موارد آیین نامه ارتقاء اساتید است كه متناسب با شرایط امروز تدوین نشد.
جعفرپور تاكید كرد: كارگروه هایی برای پیگیری این آیین نامه در سطح وزارت علوم تشكیل شده است و چگونگی حضور استادان در مسائل صنعتی و اجتماعی به منظور ارتقاء شان بررسی می شود. برخی استادان صرفاً در حال مقاله نویسی هستند و مسئله ای از مشكلات كشور را برطرف نمی سازند. اگر قرار به رویكرد حل المسائلی است، استاد باید درگیر مسائل اجتماعی باشد و حل مسئله در ارتقاء استاد موثر خواهد بود.

**ساماندهی آموزش عالی
این مسئول وزارت علوم به مسئله آمایش آموزش عالی اشاره و اظهار كرد: در آمایش آموزش عالی با كاهش دانشجو مواجه هستیم. چه دلیلی دارد تعداد زیادی دانشگاه برای دانشجویان كم، موجب اتلاف هزینه های گزاف شود. از سوی دیگر، رشته های دانشگاه های برخی استان ها هیچ تناسبی با شرایط استانی ندارند كه این موضوع باید ساماندهی شود.
به گفته مسئول جعفرپور، بسیج در این زمینه ورود یافته تا اقدامات ساماندهی آموزش عالی سرعت بیشتری پیدا كند.

**ورود به آیین نامه بومی گزینی
مسئول بسیج اساتید وزارت علوم با اشاره به بحث بومی گزینی و ورد بسیج اساتید به این مسئله، توضیح داد: در مقطعی این موضوع مطرح می شد كه وجود قومیت ها در یك استان، مسائلی را به دنبال دارد. مسائل فرهنگی و بررسی آیین نامه بومی گزینی یكی دیگر از 10 مسئله جدی آموزش عالی است و ضرورت ورود تخصصی فارغ از مباحث سیاسی و جناحی را می طلبد.
وی خاطرنشان كرد: بسیج به عنوان یك سازمان حاكمیتی این مسائل را بررسی می كند و بسته سیاستی مشخص برای آن ارائه می دهد. سپس نظرات كارشناسان، دانشجویان و استادان مورد استفاده قرار می گیرد و به اطلاع عموم می رسد.
**9492** 1601**