نخستين مديركل زن اخبار استانها در تاريخ ايرنا منصوب شد

تهران- ايرنا- «فاطمه نوري جهانگرد» به عنوان نخستين مديركل زن اخبار استانها در تاريخ 84 ساله فعاليت سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) روز چهارشنبه با حكم «سيدضياء هاشمي» مدير عامل خبرگزاري رسمي كشور منصوب شد.

به گزارش ايرنا، متن حكم دكتر هاشمي براي مديركل جديد اخبار استانها چنين است:

«سركار خانم فاطمه نوري جهانگرد
نظر به تجربه، تعهد و دانش حرفه‌اي شما در حوزه اخبار استان‌ها، به پيشنهاد معاون محترم خبر، به موجب اين حكم به عنوان «مديركل اخبار استان‌ها»ي خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) منصوب مي‌شويد.
حركت در مسير اجراي برنامه راهبردي ايرنا، ارتقاي كيفي توليدات استانها با بهره گيري از ظرفيتهاي روزنامه نگاري محلي ، به كار گيري شيوه هاي جديد توليد ، انتشار و بازنشر محصولات خبري ، استفاده موثر از ظرفيت ايرنا در كمك به حل و فصل مسائل استانها و همچنين توجه به آموزش مستمر خبرنگاران از جمله ماموريتهاي اداره كل اخبار استانها در دوره مسئوليت شما است.
اميدوارم در دوره مسؤوليت سركار عالي، شاهد توجه ويژه به ارتقاي حرفه‌اي و سازماني زنان و جوانان در مراكز و دفاتر استاني باشيم.
لازم مي دانم از خدمات و تلاشهاي جناب آقاي شاهين فرشاد در دوره مسئوليت اداره كل اخبار استانها قدرداني كرده و براي ايشان، توفيق و سربلندي روزافزون از درگاه خداوند منان مسالت نمايم.
سيد ضياء هاشمي»

خانم نوري جهانگرد از حدود دو سال پيش تاكنون سردبيري گروه اخبار استانها را در ايرنا بر عهده داشت.
فرشاد نيز اواخر فروردين گذشته به عنوان مديركل اخبار استانها انتخاب شده بود.
ايرنا كه سال 1313 با عنوان آژانس پارس تاسيس شد و بعدها به خبرگزاري پارس تغيير نام داد، پس از پيروزي انقلاب اسلامي تحت عنوان خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) فعاليت مي كند.
ايرنا در زمان حاضر در تمامي 31 مركز استان و 24 شهر مهم كشور دفتر خبري دارد و در ديگر شهرها نيز خبرنگاران محلي براي آن به كار پوشش رويدادهاي خبري مي پردازند.
شمار خبرنگاران ايرنا در مراكز و دفاتر استاني بيش از 600 نفر است.
*رع*1551