مهار حاشیه نشینی در مشهد اولویت این وزارتخانه است

مشهد- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشكلات حاشیه نشینی در شهر مشهد گفت: مهار حاشیه نشینی و حذف بافت های ناكارآمد در این شهر در اولویت برنامه های وزارت راه و شهرسازی است.

محمد اسلامی پنجشنبه شب در نشست ستاد بازآفرینی شهری در استانداری خراسان رضوی افزود: تسهیلات برای بازسازی بافت ناكارآمد شهری مشهد از مجموع تسهیلات دارای یارانه اختصاص می یابد تا توسعه گر و انبوه ساز بتواند تسهیلات ساخت مسكن را دریافت كند و به خریدار مسكن نیز منتقل نماید.
وی اظهار داشت: باید برنامه ای برای بهسازی حاشیه شهر مشهد اجرا شود كه از تداوم بافت های ناكارآمد و غیررسمی در این منطقه جلوگیری شود.
وی گفت: انتظار می رود برای مشهد مقدس به صورت جداگانه طرح مهار حاشیه نشیتی تعریف شود و الگوی مورد نظر برای این موضوع طرحی است كه برای مهار حاشیه نشینی در اراك انجام شد و باید نمونه آن در مشهد نیز انجام گیرد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: سیاست دولت بازآفرینی شهری با هدف توانمندسازی محلات است تا بتوان توسعه فرهنگی، اجتماعی و كالبدی بافت های فرسوده و سكونتگاه های غیررسمی را رقم زد.
وی اظهار داشت: واحدهای مسكونی در بافت های فرسوده از كیفیت مطلوب برخوردار نیستند و وجود این بافت ها در كنار سكونتگاه های غیررسمی افزایش روز افزون آسیب های اجتماعی را در پی دارد.
وی گفت: اولویت اول برای بازآفرینی در بافت های فرسوده، احداث واحدهای مسكونی با كیفیت مناسب است تا ضمن ایجاد تنوع در واحدهای مسكونی، بازآفرینی محیطی و زمینه ایجاد محلات جدید با ساختار متفاوت فراهم شود.
اسلامی افزود: احیای بافت های تاریخی حكم متفاوتی دارد و باید این امر با مشاركت سازمان میراث فرهنگی انجام گیرد.
وی در باره تملك زمین های حاشیه شهر و بافت های ناكارآمد برای ساخت واحد مسكونی در آنها اظهار داشت: اگر اراضی دولتی در این مناطق وجود دارد باید در اختیار عملیات اجرایی طرح بازآفرینی قرار گیرد لذا باید ملاك درستی برای تعیین زمین دولتی از غیردولتی توسط اداره كل راه و شهرسازی در نظر گرفته شود.
وی گفت: پس از تملك زمین باید با ارائه مشوق های لازم، توسعه گران را نسبت به اجرای پروژه ها در بافت های ناكارآمد و فرسوده ترغیب كنیم و تا زمانی كه ساخت واحدهای مسكونی جدید به پایان می رسد، واحد هایی برای اسكان موقت ساكنین آن مناطق در نظر گرفته شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: می توان از واحدهای مسكونی طرح مسكن مهر نیز برای اسكان موقت افرادی كه در بافت های ناكارآمد و فرسوده شهری ساكن بوده اند، استفاده كرد.
وی اظهار داشت: آنچه در پنج سال گذشته برای توانمندسازی حاشیه شهرها و بافت های ناكارآمد شهری در كشور انجام شد فقط به هزینه كردن در محلات و ایجاد سرانه ختم گردید اما رویكرد جدید در این بخش تمركز بر ایجاد مسكن و توسعه كسب و كار در محلات فرسوده و حاشیه شهر است.
وی گفت: باید زمینه ایجاد كسب و كارهای خاص متناسب با استعدادها و ظرفیت های محلات مورد هدف طرح بازآفرینی شهری فراهم شود تا در كنار ایجاد واحدهای مسكونی جدید، اشتغال و فعالیت های اقتصادی نیز رونق گیرد.
اسلامی افزود: باید با انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، فرهنگ سازی برای تغییر فضای محلات ناكارآمد و فرسوده مورد هدف طرح بازآفرینی شهری انجام گیرد و در این راستا دستگاه های نظارتی برای نظارت بر روند كار در آن مناطق مستقر شوند.
وی اظهار داشت: در مجموع برای اجرای طرح بازآفرینی شهری باید برنامه یا طرحی تدوین و اجرایی شود كه ضمن عدم مغایرت با طرح جامع تفصیلی، همه اهداف برای توانمندسازی محلات مورد هدف بازآفرینی را تحقق بخشد.
7489 / 6053