تصميم فرانسه براي اخذ ماليات از شركت هاي اينترنتي، 'نيش پشه' است

تهران - ايرنا - سرمقاله نويس روزنامه 'لوفيگارو' روز پنجشنبه موضوع تلاش دولت فرانسه براي وضع ماليات بر غول هاي اينترنيتي را ناكافي مي داند و معتقد است ماليات 500 ميليوني كه فرانسه مي خواهد از اين غولهاي اينترنتي بگيرد، مانند 'نيش پشه' است.

به گزارش پايگاه اينترنتي روزنامه لوفيگارو، فرانسه و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي تلاش مي كنند در چهارچوب سازمان همكاري و توسعه اقتصادي OCDE طرحي را براي اصلاحات در نظام مالياتي شركت هاي فرا مليتي در جهان ايجاد كنند تا بر اساس آن شركت هاي بزرگي همچون شركت هاي موسوم به 'گافا' نتوانند از ناهماهنگ بودن قوانين مالياتي كشورها براي فرار مالياتي استفاده كنند.
اما منتقدان اين طرح در فرانسه معتقدند كه طرح پيشنهادي برونو لومر وزارت كشور فرانسه به مجلس سنا براي گرفتن ماليات از اين شركت هاي اينترنتي، خوب اما بسيار ناكافي است.
سرمقاله نويس روزنامه لوفيگارو تلاش دولت پاريس براي وضع ماليات بر غول هاي اينترنتي اشاره مي كند و مي گويد ماليات 500 ميليوني كه فرانسه مي خواهد از اين غولهاي اينترنتي بگيرد را به نيش پشه تشبيه مي كند.
وي معتقد است كه اقدام لومر نخستين گام براي اجبار اين غول ها به پرداخت ماليات است اما هنوز راه بسيار طولاني در پيش رو است چرا كه اين شركت ها طي 20 سال گذشته با تكنولوژيِ پيشرفته خود بر تمامي فعاليت هاي اينترنتي در جهان مسلط شده اند و يك نظام اسعتماري در عرصه اقتصادي را بر بخش هاي جهان اعمال كرده و در همان حال تمامي رقباي خود را از ميدان به در كرده اند.
به دنبال انتشار خبرهايي در مورد فرار مالياتي برخي شركت هاي بزرگ آمريكايي در اروپا، اتحاديه اروپا تمام تلاش خود را به كار بسته است تا با تصويب قوانيني، از سال 2020 از اين موضوع جلوگيري كند.
بر اساس اسناد و مدارك ارائه ‌شده توسط اتاق بازرگاني هلند، شركت 'گوگل' يكي از چهار غول بزرگ اينترنتي آمريكا و جهان، در سال 2017 ميلادي حدود 20 ميليارد يورو معادل 23 ميليارد دلار از اروپا فرار مالياتي داشته است.
بخشي از اين فرار مالياتي از طريق شركت برمودا كه از آن به عنوان بهشت مالياتي اروپا ياد مي شود، انجام شده است.
بر اساس اين اسناد، شركت مادر 'گوگل'، در سال 2017 از طريق شركت تابعه خود در هلند مبلغ 9‚١5 ميليارد يورو به يك شركت مجازي در 'برمودا' انتقال داده است.
گوگل با انتقال دارايي به برمودا، عملاً خود را از پرداخت ماليات معاف كرده است.
گرچه سخنگوي شركت اينترنتي گوگل ادعا كرده است كه تمام ماليات خود را در سال هاي گذشته به اروپا پرداخت كرده، اما اروپا اين شركت را به فرار مالياتي متهم مي كند.
شركت گوگل تنها غول آمريكايي اينترنتي نيست كه در سال هاي گذشته اقدام به فرار مالياتي از كشورهاي اروپايي كرده است. اتحاديه اروپاه علاوه بر گوگل، ديگر شركت هاي بزرگ اينترنتي آمريكا از جمله فيسبوك، اپا و آمازون را به فرار مالياتي متهم مي كند.
به همين علت اتحاديه اروپا تصميم گرفته است مانع از آن شود كه غول‌هاي اينترنتي آمريكايي، پول خود را بدون پرداخت ماليات از اروپا خارج كنند؛ از اين رو تمام تلاش خود را به كار بسته تا با تصويب قوانيني، از سال 2020 مانع اين روند شود.
در همين ارتباط، دولت فرانسه چندي پيش اعلام كرد؛ در نظر دارد ماليات شركت هاي اينترنتي آمريكايي از جمله گوگل، فيسبوك و آمازون را افزايش دهد و در همين ارتباط برونو لومر وزير كشور فرانسه امروز در اين باره طرحي را به مجلس سنا ارائه كرد.
دولت فرانسه همچنين منتظر است ساير كشورهاي اروپايي نيز به تبعيت از پاريس، دست به چنين اقدامي بزنند.
پاريس مدت‌هاست كه به دنبال وضع قانون عادلانه‌تر مالياتي، براي شركت‌هاي بزرگ فناوري در اتحاديه اروپاست؛ اما روند پيشرفت اين پروسه در بروكسل با اختلاف نظر ميان 28 كشور عضو، در مورد وضع تعرفه بر غول‌هاي 'سيليكون ولي' Silicon Valley متوقف شده است.
اروپام**9041**1908