همايش فقه هنر در دانشگاه جندي شاپور دزفول برگزار شد

دزفول - ايرنا - همايش فقه هنر ويژه ائمه جمعه، طلاب، دانشجويان و اساتيد هنر شمال خوزستان در دانشگاه جندي شاپور دزفول برگزار شد.

به گزارش ايرنا رئيس انديشكده فقه و حقوق اسلامي مركز الگوي ايراني اسلامي پيشرفت روز پنجشنبه در اين همايش گفت: هنر جزو ذات انسان است و همه انسان ها هنر را دوست دارند ولي با توجه به اينكه اين پديده در شريعت اسلام احكامي دارد و گاهي با برخي عوارض معارض مي شود فقيه بايد به آنها ورود كند.
آيت اله ابوالقاسم عليدوست افزود: در جمهوري اسلامي ايران نيز چون بايد فقه، پديده هنر را اداره كند ضرورت دارد كه چنين همايش هايي برگزار و نگاهي كارآمد، راهگشا و فقيهانه به اين مسئله شود و رسانه هاي ارتباط جمعي نيز نبايد با اين موضوع مشكلي داشته باشند.
وي با بيان اينكه فقه هنر يكي از ظرفيت هاي فقه شيعه است و در حد وسيعي از نظر هنرمندان استفاده شود، اظهار داشت: فقه هنر يكي از ضروري ترين مباحثي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
رئيس انديشكده فقه و حقوق اسلامي مركز الگوي ايراني اسلامي پيشرفت دليل انتخاب دزفول براي برگزاري اين همايش را سابقه فرهنگي و علمي اين شهرستان دانست و افزود: دزفول زادگاه شيخ انصاري است.
وي بر ضرورت مطالعه رفتار فقيهان اماميه از جمله شيخ اعظم و رفتارشناسي و استنباط رفتار بزرگان در باب فقه هنر تاكيد كرد و گفت: فقه هنر بايد از نظر فلسفي، نقد و ارائه نظريه تبيين شود.
آيت الله عليدوست تبليغ دين را از وظايف علما دانست و افزود: اين تبليغ نياز به استفاده از ابزار دارد كه هنر يكي از بهترين ابزارها است.

** هيچ حركتي نبايد خارج از چارچوب انضباط فقهي صورت گيرد
رئيس انديشكده فقه و حقوق اسلامي مركز الگوي ايراني اسلامي پيشرفت گفت: ادعاي كارگزاران نظام جمهوري اسلامي اين است كه امور بر اساس فقه اداره شوند لذا هيچ حركتي نبايد خارج از چارچوب انضباط فقهي صورت گيرد.
وي افزود: در بسياري از موارد نگاهي سلبي به مقوله هنر شده است درحالي كه بايد نگاهي بي طرفانه داشته باشيم.
آيت الله عليدوست با بيان اينكه آنچه به دست هنرمند مي رسد بايد شفاف، اساسي و بنيادين باشد، اظهار داشت: كارهاي زيادي در حوزه فقه هنر انجام شده ولي هنوز كارهاي زيادي باقي مانده است.
وي افزود: فقيهان امروزي بايد ابهامات هنر را برطرف و افق هاي جديدي در فقه هنر باز كنند.
7278/3022