شركت سهامی زراعی بهكده رضوی 90 میلیارد ریال بدهی دارد

بجنورد - ایرنا- رئیس هیات مدیره شركت سهامی زراعی بهكده رضوی گفت: مجموع بدهی های این شركت 90 میلیارد ریال است كه 60 میلیارد ریال آن باید به سازمان تعاون روستایی پرداخت شود.

محمد حضرتی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: مطالبات كارگران و بدهی به جهاد كشاورزی استان نیز در مجموع 30 میلیارد ریال است.
وی با بیان این كه از 6 سال قبل بدهی معوق كارگران باید پرداخت می شد، اظهار داشت: قرار است استانداری تا پایان سال در قالب اسناد خزانه 10 میلیارد ریال به این شركت كمك كند تا بتوانیم آن را در بورس نقد كنیم.
حضرتی با بیان این كه شركت سهامی زراعی بهكده رضوی پروانه چرای 13 هزار راس دام را دارد، افزود: این رقم اكنون كاهش یافته است و رئیس قبلی مجتمع این شركت را با 3 هزار راس دام به ما تحویل داد و اكنون با تغییرات جدید از جمله تغییر رئیس این شركت و عزم جدی برای حل مشكلات، امیدواریم بتوانیم به ظرفیت واقعی این شركت برسیم.
مجتمع بهكده رضوی در 130 كیلومتری شمال غربی بجنورد و 85كیلومتری غرب شهرستان مانه و سملقان قرار دارد.
سنگ بنای این مجتمع، در سال 1342 برای تجمیع جذامیان شفایافته ایران با همكاری مستشاران آلمانی و فرانسوی گذاشته شد.
براساس سرشماری سال 1395، آمار جمعیت این منطقه 750 نفر بوده است.
از سال 88 اهالی بهكده رضوی در انتظار تصمیم دولت و مجلس برای تعیین تكلیف اموال و بدهی هایی هستند كه بخشی از آن ها مطالبات كارگری است.
ب/ 6042