377 دانش آموز در بستك در جشنواره نوجوان خوارزمي رقابت كردند

بندرعباس- ايرنا- معاون آموزشي مديريت آموزش و پرورش بستك گفت: 377 دانش آموز از 26 مدرسه متوسطه اول اين شهرستان در جشنواره نوجوان خوارزمي مرحله منطقه اي باهم رقابت كردند.

به گزارش ايرنا، داود عبدي عصرپنجشنبه درآيين جشنواره نوجوان خوارزمي در بستك افزود: در جشنواره نوجوان خوارزمي مرحله آموزشگاهي تعداد 2هزار و 200 دانش آموز شركت كرده كه پس از داوري آثار، تعداد 377 نفر از دانش آموزان 26مدرسه متوسطه اول اين شهرستان به مرحله منطقه اي راه يافتند.
وي بيان داشت: در اين جشنواره حدود 185طرح در 6 محور علوم آزمايشگاهي، دست ساخته ها، احساس واژه ها، زبان انگليسي، بازارچه و كارآفريني و پژوهش دريافت شد كه از هر محور يك اثر انتخاب مي شود.
به گفته معاون آموزشي مديريت آموزش و پرورش بستك، در مجموع 6 اثر برتر علمي اين دانش آموزان به مسابقات استاني راه مي يابند.
عبدي ابراز داشت: جشنواره نوجوان خوارزمي فرصت مناسبي است كه دانش آموزان را به سمت نوآوري‌ و خلاقيت و شكوفاترشدن استعدادهاي آنان سوق دهيم.
9887 /6048