ايرنا سمنان رسانه برتر در زمينه پوشش اخبار منابع طبيعي شد

سمنان- ايرنا- خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) استان سمنان در مقايسه با ديگر رسانه ها بر اساس آمار جمع آوري شده توسط روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان، رسانه برتر اين استان در پوشش اخبار حوزه منابع طبيعي شد.

به گزارش ايرنا، آيين تجليل از رسانه هاي برتر در زمينه پوشش اخبار سالجاري، روز پنجشنبه در اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان برگزار شد و خبرگزاري ايرنا با تعداد 452 فرآورده خبري منتشر شده بر روي خروجي خود از فروردين ماه تا پانزدهم بهمن ماه امسال در صدر رسانه هاي استان قرار گرفت.
استان سمنان 26 خبرگزاري و پايگاه خبري دارد و پس از خبرگزاري جمهوري اسلامي استان سمنان، خبرگزاري مهر با 378 محصول خبري در رتبه دوم از لحاظ تعداد توليدات خبري در حوزه منابع طبيعي قرار گرفت.
پايگاه خبري مرآت با توليد 345 خبر، خبرگزاري فارس با توليد 334 خبر، باشگاه خبرنگاران جوان با توليد 300 خبر، خبرگزاري تسنيم با توليد 285 خبر، تابناك با توليد 273 خبر و خبرگزاري ايسنا با توليد 221 خبر بيشترين توليدات خبري را پس از ايرنا و مهر داشته اند.
در بخش روزنامه ها نيز بيشترين توليدات خبري مربوط به روزنامه پيام استان سمنان با توليد 297 اثر خبري بوده است. روزنامه همشهري 75 خبر، روزنامه اقتصاد مردم 74 خبر، روزنامه تعادل 71 خبر، روزنامه جمهوري اسلامي 45 خبر، روزنامه رويش ملت 43 خبر و روزنامه حسبان 37 خبر در حوزه منابع طبيعي توليد كرده است.
13 هفته نامه در استان سمنان مجوز دارند كه از اين تعداد هفت هفته نامه فعال است و كندوي البرز با توليد 60 فرآورده خبري رتبه اول را در بين هفته نامه هاي استاني به خود اختصاص داده است.
به گزارش ايرنا، پانزدهم تا بيست و يكم اسفندماه هفته منابع طبيعي نامگذاري شده است.
7342/7408