سه میلیون و 200 هزار ورزشكار سازمان یافته در كشور فعال هستند

مشهد- ایرنا- رئیس فدراسیون پزشكی ورزشی گفت: تعداد ورزشكاران سازمان یافته در كشور از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه سه میلیون و 200 هزار نفر بوده است و برای اولین بار نمودار ورزشكاران سازمان یافته سیر صعودی داشته است.

غلامرضا نوروزی روز پنجشنبه در مجمع سالیانه فدراسیون پزشكی ورزشی در مشهد افزود: طبق برنامه ریزی تعداد ورزشكاران سازمان یافته كشور در سال آینده به چهار میلیون نفر خواهد رسید.
وی ادامه داد: امسال كارت خدمات درمان ورزشكاران اینترنتی می شود و با این اقدام از بسیاری از سوءاستفاده ها و تخلفات جلوگیری خواهد شد.
رئیس فدراسیون پزشكی ورزشی با بیان این كه نقش هیات پزشكی ورزشی در تمامی موفقیتهای ورزش كشور در سطح ملی و بین المللی بارز بوده است گفت: پزشكی ورزشی علمی نوپا و جدید در كشور ماست و به قدری رشد یافته كه ورزشكاران دیگر برای مداوا رغبت كمتری به رفتن به خارج از كشور دارند.
نوروزی افزود: وظیفه اصلی هیاتهای پزشكی ورزشی حمایت از ورزشكاران به خصوص در زمان مصدومیت است و در همین راستا در بحث درمان خدمات خوبی به جامعه ورزشی كشور طی امسال ارائه شد و از ابتدای سال تا كنون افزون بر 11 هزار ورزشكار در كشور از خدمات درمانی بهره مند شدند.
وی ادامه داد: در بحث فیزیوتراپی نیز خدمات تخصصی به ورزشكاران ارائه شد و افزون بر سه هزار نفر مشاوره به ورزشكاران نیز صورت گرفت.
رئیس فدراسیون پزشكی ورزشی با تاكید بر تقویت بازرسی از باشگاههای ورزشی گفت:متاسفانه تجویز داروهای غیرمجاز توسط برخی مربیان در باشگاهها، ورزش كشور را به مخاطره می اندازد لذا باید بازرسی از باشگاهها بیشتر شود چون اگر باشگاهها سالم كار كنند جامعه ورزشی نیز سالم تر خواهد بود.
نوروزی با اشاره به حضور فعال كمیته مسابقات این فدراسیون در سطح كشور و در تمامی مسابقات افزود: عضویت فدراسیون پزشكی ورزشی در شورای برون مرزی و عضویت در مجمع پارا المپیك از مهمترین اقدامات این فدراسیون در سال كنونی است.
وی ادامه داد: هیاتهای پزشكی ورزشی استانها، بازوان اصلی فدراسیون در استانها هستند و تعامل خوبی با آنها وجود دارد و با نظارت و تعامل دوستانه هیاتهای استانی به روز شده اند.
1922/7505