مديريت دارايي هاي دولت از پروژه هاي كليدي وزارت اقتصاد است

كرج - ايرنا - مدير كل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: پروژه مولد سازي و مديريت دارايي هاي دولت يكي از پروژه هاي كليدي وزارت اقتصاد است.

به گزارش ايرنا، فاطمه وظيفه دادگر روز پنجشنبه در مراسم راه اندازي مخزن اموال غير منقول و اوراق بهادار اداره كل اقتصاد و دارايي استان البرز افزود: به همين منظور بنا داريم تا با برگزاري كارگاه آموزشي تبيين پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت در استان ها، كمك هاي فكري به آنها شود.
وي با بيان اينكه اين ارتباط مستقيم براي دستگاه هاي اجرايي بسيار موثر است، اظهار داشت: با برگزاري نشست ها ،سوالات و ابهامات در خصوص سامانه اموال دستگاه هاي اجرايي(سادا) مرتفع مي شود.
وظيفه دادگر در بخش ديگري از سخنان خود به اعمال برخي تغييرات در سامانه سادا اشاره كرد و گفت: هم اكنون سادا شامل جدول هاي توصيفي است كه در سال 98 به صورت سيستم جغرافيايي، مكان محور و نقشه اي ارائه مي شود.
مدير كل امور اقتصاد و دارايي البرز نيز گفت: تاكنون پنج هزار و 987 ركورد در سامانه سادا استان به ثبت رسيده كه نشان از پيشرفت 85 درصدي اين پروژه در استان دارد.
ابوالفضل فلاح افزود: منابع طبيعي، جهاد كشاورزي و آموزش و پرورش استان در اين حوزه عملكرد مطلوبي داشته اند و ركوردهاي ثبتي اين سه دستگاه 50 درصد مجموع ركوردهاي ثبتي است.
7414/ 6155