بي انگيزه ترين كارمندان ادارات در ميز خدمت بكار گرفته نشوند

شيراز-ايرنا- استاندار فارس گفت: متاسفانه در اغلب موارد ديده مي شود كه بي انگيزه ترين كاركنان در ميز خدمت حضوري ادارات به كار گرفته مي شوند كه اين مساله مي تواند اهداف اين طرح را با خطر جدي مواجه كند و به نارضايتي منجر شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا، عنايت الله رحيمي چهارشنبه در سومين نشست راهبري و توسعه مديريت استان فارس افزود: براي ارائه خدمات در ميز خدمت حضوري بايد كارشناسان خبره به كار گرفته شوند و به طور كامل به فرايندها مسلط باشند تا ارباب رجوع با مشكل مواجه نشوند.
وي اظهار داشت: در استانداري فارس تكليف كردم از خبره ترين و با انگيزه ترين افراد در ميز خدمت بكارگيري شوند و از بيشترين شيوه‌هاي تشويقي مالي و معنوي نيز براي اين افراد استفاده شود و در اين شيوه كاركنان بيشترين انگيزه را پيدا و در نهايت ارباب رجوع با رضايت كامل از نحوه خدمات از استانداري خارج مي شوند.
استاندار فارس بر اين نكته كه ضروري است دستگاه ها و ادارات از كارشناسان با انگيزه و مسوليت پذير در ميز خدمت استفاده كنند تا ميزان رضايتمندي در ارباب رجوع افزايش يابد تاكيد و عنوان كرد: شفاف سازي كه از الزامات جامعه ما است چون متاسفانه بعضا مشاهدات و شنيده ها در خصوص فساد اداري به تمام دستگاه ها تعميم داده مي شود و به همين جهت بايد براي توسعه سرمايه اجتماعي شفاف‌سازي و نظارت عمومي بر فعاليت‌ها افزايش يابد.
رحيمي درباره ماموريت هاي نشست راهبري و توسعه مديريت استان فارس نيز گفت: اين شورا با هدف تحقق اصلاح نظام اداري شكل گرفته و تلاش مديران و كاركنان ادارات و دستگاه ها مي تواند به رضايتمندي اهالي خطه فارس از نظام اداري كمك شاياني كند.
وي ادامه داد: اجراي طرح ميز خدمت الكترونيك مي تواند به افزايش كيفيت كار، كاهش مدت زمان انجام كارو هزينه ها، شفاف سازي و افزايش سلامت اداري را در پي دارد.
استاندار فارس با بيان اينكه كميته هاي مختلفي مانند صيانت از حقوق مردم در قالب اجراي طرح ميز خدمت الكترونيك شكل گرفته است، تاكيد كرد: مديران بايد اين كميته ها را جدي و موارد را به طورجدي پيگيري و عملياتي كنند.
رحيمي ادامه داد: ميز خدمت شايد به سمت فيزيكي شدن سوق پيدا كرده باشد اما بايد خدماتي كه زيرساخت آن وجود دارد به صورت مجازي به ارباب رجوع ارائه شود و در كنار آن نيز خدماتي كه هنوز بستر الكترونيكي آن وجود ندارد به صورت فيزيكي و حضوري به مردم داده شود.
وي با اشاره به اينكه بايد مديران و ادارات خود را در معرض ارزيابي ارباب رجوع قرار دهند گفت: هرچند كه بيشتر نيروهاي ادارات و ارگانها افراد سالمي هستند و جاي شكي در اين مساله نيست اما ممكن است قصوري هم در دستگاه ها وجود داشته باشد و از اين جهت ضروري است كه مديران در كاهش اين نواقص حداكثر توان خود را بكار گيرند.
رحيمي از طرح ارزيابي عملكرد مديران فارس نسبت به راه اندازي ميز خدمت الكترونيكي و حضوري خبر داد و افزود: مديران بايد بدانند كه عملكرد آنها در اين خصوص مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت و ضروري است كه بر همين اساس حركت خود و دستگاه زيرمجموعه را تنظيم كنند.
وي بر لزوم تغيير در شاخص‌هاي ارزيابي با تحقيقات علمي به سمتي كه قابل اندازه گيري باشد تاكيد كرد و گفت: شاخص هاي ارزيابي ادارات مي تواند در سال 98 تغيير و مواردي من جمله ميزان جذب مشاركت بخش خصوصي ،تامين اعتبار از منابع غير از بودجه سال 98 و گرفتن اعتبارات ملي ،بكارگيري نيروي جوان و كاهش سن مديريت ارشد مياني و پايه، بكارگيري بانوان در مناصب مديريتي به نسبت تعداد كارمندان زن در ادارات، كاهش مدت زمان انجام خدمات ارائه شده و فرايند پاسخگويي به مردم ، ميزان امكان نظارت عمومي بر فعاليت ها مانند مزايده و مناقصه، اطلاع رساني از فعاليت ها و پاسخگويي به انتقادات به شاخص ها اضافه شود.
استاندار فارس ادامه داد: كاركرد و حضور مديران در جلسات رسمي نظير شوراي اقتصاد مقاومتي،كاهش استفاده از انرژي در ساختمان ادارات، چگونگي اثرگذاري راهكارها در مقابله با تحريم ها و كاهش فشار بر مردم نيز مي تواند از جمله شاخص هاي ارزيابي مديران دستگاه هاي اجرايي و ادارات فارس در سال 98 باشد.
وي همچنين گفت: بازديد سرزده مديران از بخش هاي زيرمجموعه نيز مي تواند يكي از موارد ارزيابي كاركنان باشد.
9873/ 2027