برداشت ماهيان سردآبي از استخرهاي پرورش ماهي استان آغاز شد

زاهدان - ايرنا - مدير كل شيلات سيستان و بلوچستان (آب هاي داخلي) گفت: كار برداشت ماهي قزل آلا از استخرهاي پرورش ماهي استان آغاز شده و تا پايان فروردين 98 ادامه خواهد داشت.

محبعلي سيستاني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: با توجه به مساعد بودن شرايط اقليمي سيستان و بلوچستان براي پرورش ماهي در سالجاري نزديك به 300 هزار قطعه بچه ماهي سردابي در ماه هاي آبان و آذر در استخرهاي استان رها سازي شده بود كه پيش بيني مي شود بيش از 150 تن ماهي از اين استخرها برداشت شود.
وي گفت: اين تعداد بچه ماهي در استخرهاي پنج شهرستان سيستان و شهرستان هاي زاهدان، خاش و مهرستان توزيع شده بود.
مدير كل شيلات سيستان و بلوچستان افزود: وزن ماهي هاي رهاسازي شده حدود 15 تا 20 گرم بود كه در پايان دوره برداشت به وزن تقريبي 300 تا 500 گرم رسيده است.
وي بيان كرد: بچه ماهي مورد نياز استخرهاي سرد آبي استان از سيستم هاي مداربسته شهرستان خاش تامين مي شود.
سيستاني ادامه داد: آموزش آبزي پروران و كمك هاي ترويجي در قالب استفاده از فناوري باعث افزايش تراكم رهاسازي ماهي در استخرها از پنج قطعه در مترمربع به 30 قطعه و حركت از مقياس معيشتي به اقتصادي شده كه در اين زمينه شيلات بسيار موفق بوده است.
وي گفت: اين امر باعث شده تا پرورش ماهي به اولويت اول يا دوم كشاورزان تبديل شود.
مدير كل شيلات سيستان و بلوچستان (آب هاي داخلي) با اشاره به تسهيلات پرداخت شده به پرورش دهندگان افزود: 70 درصد تسهيلات بلاعوض از سوي شيلات استان در اختيار پرورش دهندگان قرار مي گيرد و تنها 30 درصد سهم آورده آنان است.
وي اظهار داشت: ماهي قزل آلا بعد از پايان دوره پرورش در سطح منطقه و شهرستان هاي سيستان و بلوچستان توزيع و قيمت هر كيلوگرم اين نوع ماهي به طور ميانگين 300 هزار ريال خواهد بود.
به گزارش ايرنا، سيستان و بلوچستان به سبب گستردگي منابع آبي داراي 2 اداره كل شيلات مستقر در زابل و چابهار است كه اداره كل شيلات سيستان و بلوچستان (آبهاي داخلي) مستقر در زابل واقع در شمال استان وظيفه كنترل و حمايت از منابع آبي داخلي و اداره كل شيلات سيستان و بلوچستان مستقر در بندر چابهار واقع در جنوب استان در حوزه آبهاي درياي عمان فعال هستند.
9923 **6081