برنامه هاي ايثارگران متناسب با شرايط روز جامعه تدوين شود

اهواز - ايرنا - مدير كل امور ايثارگران وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه شاهد سقوط فرهنگي در جامعه هستيم، گفت: برنامه هاي ايثارگران بايد متناسب با وضعيت فرهنگي اجتماعي كشور تدوين شود، اين در حاليست كه با وجود تغيير آرايش نظامي دشمن، ما هنوز مثل گذشته عمل مي كنيم.

به گزارش ايرنا حجت ترشيزي چهارشنبه در همايش سالانه روساي ايثارگران سراسر كشور در وزارت جهاد كشاورزي، در سالن جلسات سازمان جهاد كشاورزي خوزستان، اظهار داشت: شيب سقوط فرهنگي كه اكنون در كشور شاهد هستيم براي همه رنج آور است، بياييد ببينيد روزي چند چادر در خيابان مي افتد، برداشتن روسري كه كه ديگر در تهران مد شده است، اينها كار ماست ولي كسي به آن توجه نمي كند.
وي افزود: بايد برنامه ريزي كنيم كه چگونه اين سقوط را برطرف كنيم و چگونه به صعود برسيم.
ترشيزي گفت: ايثارگران در مدت هشت سال دفاع مقدس به چنان عزت و اعتماد به نفسي رسيده بودند كه با جرات مي گفتند آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند، بنابراين رفتار ما بايد به گونه اي باشد كه حداقل به عزت و ارزش هاي ايثارگران، آسيب وارد نكند.
وي با تاكيد بر آسيب شناسي برنامه هاي فرهنگي ايثارگران اظهار داشت: تغيير برخي از اين برنامه ها همچون برنامه و هزينه هاي ديدار با خانواده شهدا و ايثارگران نياز به خط شكني دارد.
به گفته وي تاثير برگزاري يادواره ها و ديدارها بايد آسيب شناسي شود.
ترشيزي آمار ايثارگران جهاد را دستكم 540 هزار نفر عنوان كرد و با اشاره به لزوم برنامه ريزي در سال آينده با هدف پيشبرد گام دوم انقلاب، گفت: ما وارث 40 سال گذشته انقلاب هستيم و طبق خواسته رهبري بايد براي 50 سال آينده برنامه ريزي كنيم و پايه اين برنامه ها نيز بايد جوانان باشند.

/6002/9754