30 اثر براي حضور در جشنواره بين المللي فيلم يزد انتخاب شد

يزد - ايرنا - دبير نخستين جشنواره بين المللي فيلم شهرهاي ميراث جهاني يزد گفت: 30 اثر براي حضور در اين جشنواره توسط هيات داوران انتخاب شد.

به گزارش روز چهارشنبه دبيرخانه اين جشنواره عباس ملازينلي افزود: از زمان انتشار فراخوان كه 11 بهمن ماه سالجاري تا 12 اسفند ماه مهلت براي توليد و ارسال اثر بود 63 اثر در 2 گروه سني نوجوان و جوان به دبيرخانه جشنواره ارسال شد.
وي اظهار داشت: از اين تعداد 2 اثر به دليل رعايت نكردن زمان قانوني فيلم حذف شد و از ميان آثار قابل قبول طبق ضوابط جشنواره 47 اثر در گروه سني 14 تا 17 سال و 14 اثر در گروه سني 18 تا 21 سال بود.
ملازينلي افزود:هيات انتخاب جشنواره متشكل از سيد جلال دهقاني اشكذري، رقيه توكلي و مسعود آستانداري كه از فيلمسازان موفق يزد و كشور هستند 61 اثر را مورد ارزيابي قرار دادند و در اين ميان به اتفاق 30 اثر را براي ورود به بخش مسابقه معرفي نمودند كه 24 اثر در گروه سني 14 تا 17 سال و 6 اثر در گروه سني 18 تا21 سال هستند.
ملازينلي كيفيت آثار ارسالي به جشنواره را خوب ارزيابي كرد و گفت: بايد اين نكته را مد نظر داشت كه فيلمسازان در رده سني نوجوان و جوان بودند و اغلب تجربه فيلمسازي نداشتند.
وي تصريح كرد: قطعا در سال هاي آينده با كسب تجربه اين دوره مي توانيم با قوت بيشتري كار را دنبال كنيم هدف اصلي ما ايجاد يك جريان براي توجه نسل جوان به يزد و معرفي بيشتر پتانسيل هاي گردشگري شهر يزد بود كه تا حدود زيادي محقق شده است.
اختتاميه نخستين جشنواره بين المللي فيلم يزد، شهر ميراث جهاني، 18 اسفندماه در يزد برگزار مي شود كه در نهايت 2 فيلم برگزيده در هر گروه سني، براي حضور در مرحله بين المللي جشنواره، به سازمان شهرهاي ميراث جهاني (OWHC) معرفي خواهند شد.
2088/ 6197