استانداران براي ايجاد مديريت يكپارچه در مرزها همكاري كنند

اهواز- ايرنا - رئيس گمرك ايران با تاكيد بر ضرورت ايجاد مديريت يكپارچه در مرزها، گفت: در اين مسير از استانداران خواسته مي شود همكاري هاي لازم را با گمرك انجام دهند.

به گزارش ايرنا مهدي مير اشرفي سه شنبه شب در شوراي صادرات غير نفتي استان خوزستان توليد ناخالص ملي دنيا را در حال حاضر 72 هزار ميليارد دلار اعلام كرد و اظهارداشت: از اين ميزان 19 هزار ميليارد دلار مربوط به حجم تجاري است.
وي تصريح كرد: اين ميزان نشان مي دهد كه يك چهارم توليد در فرآيند تجارت قرار دارد و با توجه به اين حجم قابل ملاحظه، تاثيرگذاري تجارت خود را نشان داده است.
معاون وزير اقتصاد و دارايي به رشد تجارت نسبت به ديگر شاخص هاي اقتصادي اشاره كرد و ادامه داد: با اين وجود كشورهايي كه مازاد توليد كالا و محصول ندارند در صورتي كه وارد عرصه تجارت شوند به منافع اقتصادي زيادي دست پيدا مي كنند.
ميراشرفي سهم ايران از منابع دنيا را 8.5 درصد اعلام كرد و گفت: در همين راستا نيز بايد به ظرفيت ها و استعدادهاي استان خوزستان كه با يك كشور برابري مي كند اشاره كرد.
وي تصريح كرد: خوزستان داراي مرز دريايي بندر امام است كه اولين بندر به لحاظ وزني در كشور بوده و علاوه بر آن نيز داراي مرزهاي هوايي و خشكي متعددي است.
رئيس گمرك ايران به برخورداري اين استان از سه نوع مرز كه تمامي رويه هاي گمركي را دارد اشاره كرد و گفت: اين رويه ها شامل مناطق آزاد، ويژه، سرزمين اصلي، اماكن گمركي و غير گمركي است.
معاون وزير اقتصاد يادآور شد: حركت در جهت تكميل چرخه بهره وري يك رويكرد جهاني در تجارت است كه با توجه به استانداردهاي جهاني براي بهرمند شدن از امتيازات جهاني نياز به مديريت يكپارجه در اين حوزه هستيم.
مير اشرفي توضيح داد: بر اساس ماده 12 قانون امور گمركي واحدهاي مستر در مرز بايد بر اساس نظارت گمرك فعاليت داشته باشند اما تاكنون اين امر محقق نشده كه بخشي از آن ناشي از كم لطفي هاي ديگر سازمان هاي مرتبط با مرز است.
وي تصريح كرد : به همين منظور از استانداران در سراسر كشور درخواست مي شود در اين مسير با گمرك همكاري كنند و زمينه هاي لازم را براي يك مديريت صحيح و هماهنگ در اين حوزه فراهم كنند.
معاون وزير اقتصاد و دارايي همچنين بيان داشت : تاكنون بخشي خودروهاي ترخيص نشده در اماكن گمركي مراحل شماره گذاري آنها به پايان رسيده اما براي ادامه كار نياز به هماهنگي هاي بيشتر در اين رابطه داريم.
معاون اول رئيس جمهوري ارديبهشت ماه سال 1395 دستور تشكيل كارگروه تسهيل در امور صادرات و واردات و اعمال مديريت يكپارچه در مرزها را صادر كرد.
9931/6002