مقام اتحاديه اروپا: پناهندگي اروپا براي شهروندان گرجستان مقدور نيست

باكو - ايرنا – 'يوهانس هان' كميسر امور سياست همجواري اتحاديه اروپا گفت: با توجه به اين كه گرجستان كشوري امن است، شهروندان آن نمي توانند از اتحاديه اروپا پناهندگي دريافت كنند.

به گزارش امروز (چهارشنبه) خبرگزاري 'اسپوتنيك گرجستان'، هان افزود: بر اساس آماري كه به من ارايه شده، پس از لغو رژيم ويزا در ماه مارس سال 2017 ميلادي براي شهروندان گرجستان جهت سفر كوتاه مدت به اروپا، چند صد هزار نفر گرجي به كشورهاي اتحاديه اروپا سفر و چند هزار نفر از آنها نيز درخواست پناهندگي از كشورهاي اتحاديه اروپا كرده اند.
در سال 2018 ميلادي برخي از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان، سوييس و ايسلند در رابطه با افزايش متقاضيان دريافت پناهندگي در ميان شهروندان گرجستان ابراز نگراني كرده و رسانه ها درباره قصد كشورهاي اروپايي در خصوص تجديد نظر درباره لغو رژيم بدون ويزا براي شهروندان گرجستان گزارش هاي منتشر كردند.
اين در حالي است كه هان لغو رژيم بدون ويزا براي گرجستان را امكان ناپذير دانست و آن را دست آوردي در روابط گرجستان و اتحاديه اروپا عنوان كرد و گفت: بهتر خواهد بود دولت و جامعه گرجستان نارسايي هاي مشخص در اين زمينه را برطرف كنند.
خاورم ** 337*1275