دفترچه درماني خانواده هاي ايثارگران تا خرداد 98 معتبر است

ايلام - ايرنا - مدير كل بيمه سلامت ايلام گفت: مراكز درماني استان تا پايان خردادماه سال 98 بر اساس مصوبه هيات مديره سازمان بيمه سلامت در تاريخ 25 فروردين 97 مكلف به پذيرش خانواده هاي ايثارگراني كه صفحات هنوز دفترچه درماني آنها تمام نشده اما تاريخ آن باطل شده، هستند.

نورالدين رحيمي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: به منظور جلوگيري از ازدحام جمعيت افرادي كه تاريخ اعتبار دفترچه آنها تا پايان اسفند به اتمام مي رسد مقرر شد دفترچه خانواده هاي ايثارگران تا خردادماه سال آتي معتبر شناخته شود.
وي افزود: به همه مراكز درماني خصوصي و دولتي طرف قرارداد نيز بخشنامه ابلاغ شده كه دفترچه خانواده هاي ايثارگران را با وجود ابطال تاريخ اعتبار دفترچه اما بيماران وابسته به خانواده هاي ايثارگران را پذيرش كنند.
رحيمي يادآور شد: اين بخشنامه علاوه بر مراكز درماني همچنين در دفاتر پيشخوان و ساير نمايندگي هاي طرف قرارداد در صورتي كه برگه دفترچه هاي ايثارگران و خانواده هاي آنها هنوز به اتمام نرسيده تا پايان خرداد ماه 98 قابل اجرا است.
وي تاكيد كرد: بيمه شدگان ايثارگر و خانواده هاي وابسته به اين اقشار با آرامش خاطر به مراكز درماني و دفاتر پيشخوان مراجعه كنند و عجله اي براي تعويض دفترچه درماني خود نداشته باشند.
وي گفت: بعد از شروع سال جديد و تا خردادماه 98 ايثارگران براي تعويض و دريافت دفترچه جديد اقدام كنند.
از 340 هزار نفر بيمه شده سلامت استان ايلام 24 هزار نفر را ايثارگران و خانواده هاي آنها تشكيل داده اند.
7180/6119