سه واليباليست هرمزگاني به اردوي ملي نخبگان دعوت شدند

بندرعباس- ايرنا- رييس هيات واليبال هرمزگان گفت: با نظر كميته استعداديابي فدراسيون واليبال، سه نفر از هرمزگان به اولين اردوي انتخابي تيم ملي نخبگان دعوت شدند.

فريدون الهامي روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: سامان كرمي در بخش پسران و امينه سفالگري و آرتميس مصفا در بخش دختران به اين اردو دعوت شده اند.
وي افزود: اين اردو از 14 اسفندماه زير نظر مربيان و استعدادياب هاي كميته استعداديابي فدراسيون واليبال در محل كمپ تيم هاي ملي در مجموعه آزادي تهران آغاز و به مدت پنج روز ادامه دارد.
الهامي خاطرنشان كرد: هيات واليبال هرمزگان براي موفقيت بيشتر در انجام امور، برنامه محوري را در دستور كار قرار داده و محورهاي آموزش، برگزاري مسابقه و استعداديابي از مهم ترين برنامه هاي اين هيات است.
هم اكنون حدود دو هزار واليباليست به صورت سازمان يافته در استان هرمزگان در اين رشته ورزشي فعال هستند.
7198/6048