دست دولت در پاسخگويي به سوالات افكارعمومي خالي نيست

تهران-ايرنا- مديرعامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) گفت: امروز افكارعمومي به دنبال سوال و پرسشگري است كه بايد از اين پرسش ها استقبال كرد و البته دست دولت در پاسخگويي خالي نيست.

به گزارش ايرنا سيد ضياء هاشمي روز سه شنبه در ديدار استاندار البرز در محل خبرگزاري ايرنا همچنين تاكيد كرد: بايد تلاش هاي بيشتري براي انعكاس فعاليت ها و اقدامات دولت در عرصه هاي مختلف با هدف آگاهي هرچه بيشتر مردم انجام شود.
وي ادامه داد: رسانه ها بايد با اطلاع رساني دقيق و هرچه شفاف تر در بيان خدمات دولت تلاش كنند و خبرگزاري جمهوري اسلامي در بين رسانه ها فعاليت هاي ويژه اي را براي اين مهم آغاز كرده است.
مديرعامل ايرنا در ادامه با تشريح فعاليت هاي اين خبرگزاري در ابعاد مختلفت اظهارداشت: تهيه گزارش هاي پژوهشي و بولتن هاي خبري با موضوعات مختلف از جمله فعاليت هاي اين رسانه رسمي كشور به شمار مي رود.
هاشمي گفت: يكي از فعاليت هاي ويژه ايرنا درعرصه اطلاع رساني اعزام تيم هاي خبري تخصصي به استان ها براي دريافت اطلاعات و اخبار است كه ماحصل خروجي آن در اختيار مسئولان استاني و ملي قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: رسانه رسمي كشور در بخش دانشگاهي نيز فعاليت هاي چشمگيري دارد و ضمن برقراري ارتباط و تعامل با نخبگان و نيز شهروندان، براي توليد محتوا سياستگذاري مي كند.
به گفته هاشمي، خبرگزاري ايرنا در كنار پوشش رويدادها نگاهي تحليلي نيز به مسائل در حوزه هاي ملي، منطقه اي و بين المللي دارد.
مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي همچنين با تشريح فعاليت هاي ايرنا در بخش چندرسانه اي گفت: باتوجه به وضعيت كنوني و افزايش ضريب نفوذ شبكه هاي اجتماعي توسعه فعاليت ها در اين بخش، بيش از گذشته اهميت يافته است.
وي افزود: باتوجه به ظرفيت هاي موجود در البرز، آمادگي داريم فعاليت هاي خبرگزاري بويژه در بخش چندرسانه اي اين استان را توسعه دهيم.
عزيزالله شهبازي استاندار البرز پس از ديدار با مديرعامل ايرنا از بخش هاي مختلف خبرگزاري جمهوري اسلامي نيز بازديد كرد و از نزديك در جريان فرآيندهاي تهيه، توليد و انتشار فرآورده هاي خبري در اين خبرگزاري قرار گرفت.
تهرام/7245/ 1008