521 دانش آموز ابتدايي بستك به جشنواره جابربن حيان راه يافتند

بندرعباس-ايرنا- مدير آموزش و پرورش بستك گفت: 521 دانش آموز مقطع ابتدايي اين شهرستان با 181طرح علمي به جشنواره منطقه اي جابربن حيان راه يافتند.

به گزارش ايرنا، غلامحسين عابري درحاشيه آغاز بكار مرحله منطقه اي اين جشنواره در بستك افزود: اين جشنواره از 14تا 16اسفند ماه به مدت سه روز در بستك برگزار مي شود و در پايان پنج طرح برتر براي حضور به مرحله استاني انتخاب مي شوند.
وي بيان داشت: ابتدا اين جشنواره با حضور يكهزار و 680 دانش آموز در بين 35 مدرسه ابتدايي بستك برگزار شد كه پس از داوري طرح هاي برتر مرحله منطقه اي انتخاب شدند.
مدير آموزش و پرورش بستك، هدف از برگزاري اين جشنواره را پرورش دانش آموزان خلاق و شناسايي استعدادهاي علوم آزمايشگاهي عنوان كرد.
وي بيان داشت: جشنواره جابربن حيان همچنين باعث فراهم نمودن شرايط تحقيق و پژوهش بين دانش آموزان و شناسايي استعدادهاي آنان در زمينه هاي مختلف مي شود.
عابري اظهارداشت: انجام طرح هاي علمي در مدرسه ها و تعامل دانش آموزان با معلم در زمينه هاي علمي و پژوهشي در پرورش دانش آموزان خلاق و شكوفاسازي استعدادهاي آنان اهميت بسزايي دارد.
7195/6048