سامانه الكترونيكي ميزخدمت دانشگاه علوم پزشكي اراك راه اندازي شد

اراك - ايرنا - سامانه الكترونيكي ميز خدمت و تكريم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشكي اراك روز سه شنبه با حضور جمعي از مسئولان استان مركزي راه اندازي شد.

به گزارش ايرنا، سرپرست دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي در حاشيه برگزاري اين آيين گفت: ارتباط مراجعان با مجموعه دانشگاه علوم پزشكي در سراسر كشور بدون حضور فيزيكي و دريافت خدمات از ويژگي هاي اين سامانه است.
دكتر «محمد جماليان» افزود: اين سامانه در پورتال دانشگاه علوم پزشكي به آدرسarakmu.ac.ir با عنوان ميزخدمت طراحي شده و در بخش ميز خدمت، دبيرخانه هوشمند، ملاقات مردمي، نظرسنجي و دريافت پيشنهاد، ثبت و پاسخگويي پيشي بيني شده است.
وي اظهار داشت: ميزخدمت به 2 شيوه فيزيكي و الكترونيكي به مراجعان وجود دارد كه راه اندازي الكترونيكي خدمت مزاياي فراواني از جمله جلوگيري از تردد، صرفه جويي در زمان، تسهيل كار ارباب رجوع و دسترسي آسان به مجموعه مديران بهداشتي و درماني را به همراه داد.
16 واحد بيمارستاني استان مركزي مربوط با مديريت دولتي، سه بيمارستان با راهبري حوزه مديريت درمان تامين اجتماعي و سه بيمارستان خصوصي در اراك و ساوه ارايه خدمت دارند.
698 پزشك عمومي، 485 پزشك متخصص و فوق تخصص و يكهزار و 726 كارشناس رشته هاي مختلف پيراپزشكي و مامايي در استان مركزي فعاليت مي كنند.
232 پزشك استان مركزي در قالب دندانپزشك مطب دار و شاغل در دانشگاه ها و بيمارستان هاي غيردولتي فعاليت دارند.
6991/3075