بنیاد اندیشه ایران در فرهنگ نهفته است

تهران - ایرنا - جمعی از تاریخ نگاران و تحلیلگران اجتماعی بر فرهنگ و تمدن به عنوان بنیاد و ریشه اندیشه ایران تاكید كردند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، ناصر تكمیل همایون عصر دوشنبه در نشست تخصصی ایده ایران، ایرانشهر و نظریه تمدنی ایران آزاد و جوان در تعریف از مفهوم ایرانشهر گفت: ایرانشهر به قلمرو فرهنگی ایران اشاره‌ دارد. در حقیقت اساس اندیشه و ایده ایران فرهنگ است كه در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سیاست نمود پیدا می كند.
وی در این نشست كه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، افزود: قدمت ایرانشهر به دوران ساسانیان باز می گردد كه با حمله اعراب متلاشی شد و پس از آن ایرانیان همواره درصدد دستیابی بدان بوده اند.
این تاریخ نگار ایرانی ادامه داد: سلسله‌های متعدد سامانی ، صفاری و دیگر سلسله ها نیز هیچ گاه به قلمروی حكومت خود بسنده نبوده و هدف خود را دستیابی ایرانشهر قلمداد می كردند.
وی عنوان كرد: ایرانشهر براساس وجود یك سرزمین، انسان های ریشه دار تاریخی، اشتراكات فرهنگی، اجتماعی و همچنین وجود هویت، دین و زبان مشترك تعریف می شود.
به عقیده تكمیل همایون، ایرانشهر همواره در تلاطم و بحران های متعدد تمدنی قرار داشته است و امروز نیز بسیاری از كشورها چشم بر تفكیك و جداسازی این سرزمین دارند.
این تحلیلگر اجتماعی اظهار داشت: امروز نیز می توان با اتحاد و همبستگی ایرانشهر را تقویت، از تفكیك و جداسازی آن جلوگیری و برخی از آیین ها و سنت ها نظیر جشن باستانی نوروز را به عنوان سمبل آن در نظر گرفت.

**تمدن ایران بارها مورد تهاجم قرار گرفته است
علیرضا مولایی توانی، دانشیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز در این نشست به تحلیل برخی از نظریه های تمدنی در خصوص ایران پرداخت و گفت: تمدن ایران در طول تاریخ بارها مورد تهاجم و بحران قرار گرفته است.
وی افزود: یكی از اساسی ترین بحران ها كه امروز نیز جامعه شاهد آن است، مواجهه با تمدن غربی است. این بحران همه ساحت ها و كنش و واكنش ها را تحت تاثیر قرار داده است.
این استاد تاریخ تاكید كرد: برخی از صاحب نظران راه برون رفت از این مسأله را مشروطیت عنوان كرده اند. اگرچه بعد از گذشت دو دهه مشروطیت در عمل ناپایدار ماند. چراكه جامعه شرایط پذیرش آن را دارا نبود.
وی ادامه داد: در این شرایط، برخی دیگر از صاحب نظران جامعه را نیازمند طرحی نو و حاكمیت ملی متمركز دانسته و برخی راه پیمایی سربه زیر و تابعیت كامل از تمدن غربی را مطرح كردند.
مولایی توانی همچنین با اشاره به مجله ایرانشهر به عنوان یكی از تحلیل كنندگان تمدن ایران تصریح كرد: در این بین جمعی به تدریج صحبت از ایران آزاد و جوان كردند. در گفتمان روشن فكران صحبت از پیری ایران بوده و ایرانشهر معتقد به آبیاری معرفتی و تربیتی برای جوان سازی دوباره آن بود.
به گفته وی این مجله (ایرانشهر) در خصوص ادیان نیز از تشیع دفاع و آن را هویت بخش به جامعه ایران می داند.
این كارشناس اجتماعی یادآور شد: باید با نگاه گزینشی نسبت به فرهنگ و تمدن غربی، ساختارهای ناكارآمد را كنار زد و پدیده های مثبت را از آن اقتباس كرد.
مولایی توانی در پایان خاطرنشان كرد: در حال حاضر نیز بسیاری از مهاجمان سعی در تضعیف ایده و اندیشه ایران داشته و وظیفه جامعه دانشگاهی است كه در مقابل این خطرات ایستادگی كند.

**9484** 1200