چرا دانشجویان تقلب می كنند

تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با اعلام اینكه دو مورد تقلب علمی در این دانشگاه رخ داده است، گفت: تقلب علمی چهار دلیل عمده دارد كه وابسته به دانشجو، استاد راهنما و قوانین است.

علی خاكی صدیق روز دوشنبه در گفت و گو با گروه دانشگاه ایرنا اظهار كرد: در حال حاضر فضایی در كشور ایجاد شده كه افراد تقاضای زیادی برای حضور در دوره های تحصیلات تكمیلی دارند.
وی خاطر نشان كرد: ماراتنی برای شركت در كنكور تحصیلات تكمیلی ایجاد شده كه لزوما افراد شایسته علمی را نیز فیلتر نمی كند. بنابراین تعداد زیادی دانشجو با رتبه های پایین و پایه های ضعیف علمی وارد دانشگاه های برتر می شوند.
رئیس دانشگاه خواجه نصیر تصریح كرد: اساتید دانشگاه استاندارد و توقع خود را از دانشجویان پایین نمی آورند و با همان استاندارد و كیفیت دانشجویان ضعیف را ارزیابی می كنند. در نتیجه توقع استاد با كیفیت دانشجو متوازن نیست و انگیزه برای تقلب علمی ایجاد می شود.
خاكی صدیق در باره دلیل دوم این رویداد در حوزه دانشجویی، عنوان كرد: اكثر دانش آموختگان دانشجوی تمام وقت نیستند و زمان كمی را برای كار علمی صرف می كنند.
وی در ادامه تاكید كرد: دانشجویان اكثر زمان خود را در پی كسب درآمد و كار هستند؛ در نتیجه زمان كافی برای انجام پروژه ها نداشته و به تقلب متوسل می شوند. در حال حاضر دانشجویان به انجام پایان نامه و پروژه های علمی اهمیت نمی دهند. بنابراین تقلب فراگیر و فضای بی مبالاتی علمی ایجاد شده است.
رئیس دانشگاه درباره نقش اساتید راهنما در تقلب علمی گفت: زمانی كه استاد راهنما یك پروژه را بر عهده می گیرد، جلسات مستمر و منظم موثر با دانشجو ندارد و از كمیت و كیفیت كار علمی دانشجو بی اطلاع است. او همچنین مقاله آنها را مطالعه نمی كند در نتیجه راه برای تقلب توسط دانشجو باز است.
خاكی صدیق افزود: اگر عضو هیات علمی جلسات مستمر با دانشجوی خود داشته و در روند كار دانشجو قرار بگیرد؛ تقلب غیر ممكن است.
به گفته وی جذب بیش از اندازه دانشجوی مقاطع تحصیلات تكمیلی باعث شده كه استاد زمان سركشی به تمامی دانشجوها را نداشته باشد.
رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مورد دلیل چهارم اظهار كرد: اكثر اساتید نیز به دلیل مسائل اقتصادی شغل دوم و سوم دارند و زمان زیادی برای دانشجو ندارند كه همین امر زمینه ساز تقلب است.

** دو مورد تقلب علمی در خواجه نصیر رخ داده است
خاكی صدیق عنوان كرد: در دانشگاه خواجه نصیر، كمیته تخلفات پژوهشی در زمینه پیشگیری از تخلف علمی تشكیل شده است. افرادی شكایاتی مبنی بر اینكه دانشجو یا هیات علمی بخشی از مقاله آنها را استفاده كرده یا اینكه فرد جز نویسندگان مقاله بوده، اما اسم وی حذف شده، به دانشگاه ارسال كردند.
رئیس دانشگاه خواجه نصیر عنوان كرد: اعضای كمیته پژوهشی شكایت ها را با دقت بسیار مطالعه و بررسی می كنند.
وی ادامه داد: تعداد شكایاتی كه در دانشگاه خواجه نصیر به حكم منجر شده دو یا سه مورد است. این تعداد به این معنی نیست كه تعداد تقلب در دانشگاه ها محدود است؛ زیرا بسیاری از آنها گزارش نمی شود.
خاكی صدیق با اشاره به تعداد تقلب های اتفاق افتاده در دانشگاه خواجه نصیر، گفت: در هیات علمی یك مورد وجود داشته كه منجر به رای شده و به كمیته تخلفات هیات علمی فرستاده شده است.
وی خاطر نشان كرد: در این زمینه اگر تقلب احراز شود در بیشتر مواقع ارتقاء مرتبه استاد به تاخیر افتاده و دوباره باید بعد از شش ماه تا یك سال برای افزایش مرتبه درخواست بدهد.
رئیس دانشگاه تصریح كرد: در خصوص تقلب دانشجویان، عمدتا دانش آموخته شده اند و عملكرد آنها برای دانشگاه بعدی گزارش شده است و در كل دو مورد تقلب در دانشگاه رخ داده كه این تعداد برای دانشگاه سطح یك عدد زیادی است.
خاكی صدیق یادآور شد: دانشگاه اساتید متقلب را ابتدا به كمیته تخلفات پژوهشی ارجاع می دهد و سپس كمیته دانشگاه آنها را به كمیته بدوی اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای صدور حكم معرفی می كند.
**9465**1584