تصويب كليات لايحه موافقتنامه تسهيل تجارت بدون كاغذفرامرزي درآسيا واقيانوسيه

تهران- ايرنا- سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، از تصويب كليات لايحه موافقتنامه چارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه در نشست امروز يكشنبه كميسيون به منظور تسهيل تجارت خارجي خبر داد.

به گزارش ايرنا از خانه ملت، زهرا سعيدي مباركه در تشريح نشست امروز- يكشنبه- كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، گفت: در نشست امروز كميسيون كليات لايحه موافقتنامه چارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه مورد بررسي قرار گرفت و تصويب شد.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: اين موافقتنامه تجارت خارجي را تسريع و از جعل اسناد تجاري جلوگيري مي كند.

**كاهش هزينه هاي تجاري از طريق حذف كاغذ
وي با بيان اينكه مبارزه با قاچاق و كاهش هزينه هاي تجاري از ديگر دستاوردهاي موافقتنامه مذكور است، ادامه داد: مقام معظم رهبري در فرمايشات خود بر نگاه به شرق تاكيد كرده اند. طرف هاي تجاري ايران در اين موافقتنامه شرقي بوده و شامل كشورهاي چين، هند، امارات، ژاپن و روسيه مي شوند.
نماينده مردم مباركه در مجلس شوراي اسلامي، كاهش هزينه هاي تجاري از طريق حذف كاغذ، جلوگيري از جعل گواهي منشاء و گواهي بازرسي و ايجاد سامانه اي نرم افزاري براي نظارت بر فرآيند تجارت را از ديگر دستاوردهاي لايحه موافقتنامه چارچوب تسهيل تجارت بدون كاغذ فرامرزي در آسيا و اقيانوسيه عنوان كرد.

**۱۲ هزار ميليارد بدهي سازمان تامين اجتماعي به مراكز درماني خصوصي
حيدرعلي عابدي سخنگوي كميسيون بهداشت مجلس نيز در تشريح دستور كار امروز- يكشنبه اين كميسيون از حضور محمد حسن زدا سرپرست سازمان تأمين اجتماعي، مهدي درخشان معاون درمان سازمان تامين اجتماعي، محمد علي همتي سازمان معاون سازمان تامين اجتماعي خبر داد.
وي افزود: جلسه امروز كميسيون بهداشت در خصوص بررسي آخرين وضعيت پرداخت مطالبات مراكز درماني از سازمان تامين اجتماعي با حضور سرپرست سازمان تامين اجتماعي بود.
نماينده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: بخش‌هاي خصوصي و درمانگاه‌هاي عمومي و تخصصي غير دولتي و بيمارستان‌هاي خصوصي نزديك به 18 ماه است كه مطالبات خودشان را دريافت نكرده اند و مراجعات بسيار زيادي به كميسيون بهداشت داشته اند.
سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به صحبت‌هاي سرپرست سازمان تامين اجتماعي بيان كرد: تاكنون حدود 3200 ميليارد تومان كارسازي كرده‌ايم اما حدود 12 هزار ميليارد تومان از بدهكاري سازمان به مراكز درماني خصوصي باقي مانده است.

**پرداخت بخشي از مطالبات مراكز درماني خصوصي تا هفته آينده
سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: با بررسي‌ها و گفت و‌گوهاي انجام شده در كميسيون بهداشت و درمان مجلس مقرر شد، سازمان تامين اجتماعي تا هفته آينده بخشي از مطالبات مراكز درماني خصوصي را پرداخت كند.
سيام*3061*1535