رويترز: نشست احزاب افغانستان با طالبان در مسكو تكرار مي شود

تهران - ايرنا - خبرگزاري رويترز عنوان كرد كه براي دومين نوبت قرار است روز سه‌ شنبه هفته جاري احزاب و شخصيت هاي سياسي افغانستان با نمايندگان گروه طالبان در مسكو پايتخت روسيه ديدار داشته باشند.

به گزارش ايرنا، اين خبرگزاري روز يكشنبه مي‌نويسد به دنبال اولين دور از مذاكرات احزاب سياسي افغانستان با طالبان كه 16 و 17 بهمن ماه گذشته برگزار شد، قرار است براي بار دوم در مسكو تكرار شود .
در اين دور از مذاكرات ، باز مانند نشست هاي قبل دولت افغانستان به شكل رسمي هيات يا نماينده اي ندارد.
رويترز مي‌نويسد كه يك مقام ارشد روسيه گفته است كه بهتر ديده شده است كه در اين مرحله حساس مقام‌هاي حكومت افغانستان شامل اين گفت و گوها نباشند.
طالبان تاكنون از داشتن مذاكرات مستقيم با دولت افغانستان اجتناب كرده است.
در گزارش رويترز آمده است كه گفت و گوهاي مسكو تلاش روسيه براي ايفاي نقش مثبت و موثر درروند صلح است اما يك مقام آمريكايي اين نقش را تلاشي با هدف تخريب روند صلح خوانده است.
هفته پيش قطر ميزبان گفت و گوهاي صلح ميان نمايندگان امريكا و طالبان بود كه در هفته جاري نيز ادامه يافت و در اين گفت و گوها كه هيات آمريكايي از سوي «زلمي خليل زاد» مامور ويژه امور خارجه آمريكا براي صلح افغانستان هدايت مي شود مدعي شده كه روي چارچوب صلح توافق شده است.
در گزارش رويترز آمده است كه محمد محقق همراه با منتقدين ديگر محمد اشرف غني رئيس ‌جمهوري افغانستان همراه با محمد اسماعيل‌خان، عضو ارشد جمعيت اسلامي، عطا محمد نور، والي پيشين بلخ و عضو ارشد جمعيت اسلامي افغانستان نيز در گفت وگوهاي مسكو حضور خواهند داشت.
مسكو پايتخت روسيه در شهريور ماه سال جاري نيز ميزبان گفت و گوهاي صلح افغانستان بود كه در آن علاوه بر نمايندگان طالبان و يازده كشور مرتبط با موضوع افغانستان ؛ كاردار آمريكا در مسكو نيز در آن حضو داشت.
آساق**9473**1104**