صيد ماهيان استخواني درياي خزر 65 درصد افزايش يافت

تهران- ايرنا- معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران گفت: از ابتداي فصل صيد تا 20 بهمن ماه امسال، 3 هزار و 675 تن ماهيان استخواني درياي خزر صيد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 65 درصد رشد يافت.

به گزارش شنبه ايرنا از وزارت جهاد كشاورزي، «شاپور كاكولكي» زمان صيد ماهيان استخواني درياي خزر را از پنج مهرماه عنوان كرد و افزود: اين اقدام با حضور يك هزار صياد و با روش پره انجام شد كه همچنان ادامه دارد.
وي اظهارداشت: از اين ميزان صيد ماهيان استخواني، 44 درصد ماهي سفيد و 53 درصد ماهي كفال است كه به ترتيب نسبت به مدت مشابه سال گذشته 80 درصد و 56 درصد رشد داشه است.
معاون صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران تصريح كرد: سهم صيد ماهيان استخواني در استان گيلان يك هزار و 385 تن، استان مازندران 2 هزار و 75 تن و استان گلستان حدود 215 تن است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب 89 درصد، 61 درصد و 3 درصد رشد را نشان مي دهد.
وي با بيان اين كه افزايش صيد موجب شده سرانه صيد هر شركت تعاوني پره در استان هاي شمالي به 31 تن برسد، گفت: سرانه صيد اين شركت هاي تعاوني نسبت به مدت مشابه سال 96 از افزايش 67 درصدي برخوردار شده است.
به گفته وي، در مدت مشابه سال قبل سرانه صيد اين تعاوني ها 18.5 تن بود.
معاون سازمان شيلات ايران رهاسازي بچه ماهي و تكيثر طبيعي و شرايط آب و هوايي را از دلايل عمده افزايش صيد ماهيان استخواني در درياي خزر عنوان كرد افزود: امسال با توجه به مساعد بودن شرايط آب و هوايي، صيد ماهيان در درياي خزر 10 روز زودتر آغاز شد.
وي درباره رهاسازي بچه ماهي اظهار داشت: سالانه بيش از 300 تا 400 ميليون قطعه از انواع بچه ماهي هاي استخواني در رودخانه هاي منتهي به درياي خزر رها مي شود.
كاكولكي گفت: صيادان همانند سال هاي گذشته در زمينه تكثير طبيعي ماهيان استخواني مشاركت فعال داشته باشند و قوانين و مقررات مديريت ماهيگيري مسوولانه را رعايت كنند، تا نتايج آن را در سبد صيد خود ببينند.
به گزارش ايرنا، درياي خزر داراي يكي از ارزشمندترين ذخاير ماهيان گران بها در دنياست؛ در سواحل جنوبي درياي خزر و رودخانه هاي منتهي به اين سواحل بيش از 78 گونه و 48 زيرگونه از 17 خانواده شناسايي شده كه ماهيان خاوياري اين درياچه از شهرت جهاني برخوردارند و 90 درصد خاويار دنيا از اين دريا استخراج مي شود.
ماهيان استخواني اين دريا شامل سفيد، آزاد، كفال، كپور، سيم، سوف، اردك ماهي، اوزون برون، كولمه، كولي و كيلكا است.
اقتصام**9186

سرخط اخبار اقتصاد